Europos integracijos šalininkė

Europos Sąjunga
Europos Sąjunga GettyImages/Echo
Vokietija yra viena iš valstybių, įkūrusių Europos Sąjungą ir pasisako už Europos sanglaudą net sunkiais laikais.

Nė viena šalis Europoje neturi daugiau kaimynų nei Vokietija. Vokietija ribojasi su devyniomis šalimis, kurių aštuonios priklauso Europos Sąjungai (ES). Europos integracija - viena įspūdingiausių politinės sėkmės per pastaruosius dešimtmečius istorijų – Vokietijai padėjo pamatą taikai, saugumui ir gerovei. Jos tolesnis plėtojimas ir stiprinimas, ypač sudėtingų ir dažnai kritinių situacijų akivaizdoje ir toliau išlieka pagrindine Vokietijos užsienio politikos užduotimi. Istorinis ES projektas, prasidėjęs šeštojo dešimtmečio pradžioje, šiandien vienija daugiau nei pusę milijardo Europos piliečių 28 valstybėse narėse. Vokietijos Europos politika buvo visų Europos suvienijimo etapų varomoji jėga, aktyviai dalyvavo kuriant glaudesnę Europą, pasibaigus Rytų-Vakarų konfliktui. Europos integracijos metu buvo sukurta didžiausia bendra rinka pasaulyje, kurią apibūdina 1957 m. pasirašytoje Romos sutartyje suformuluoti pagrindiniai principai – keturios laisvės: laisvas prekių judėjimas tarp ES valstybių, laisvas asmenų judėjimas, laisvas paslaugų judėjimas ES teritorijoje bei laisvas kapitalo judėjimas.

picture alliance/chromorange

Dėl 2008 m. prasidėjusios finansų ir skolų krizės Europos integracijai kilo nemenkų sunkumų. Todėl pagrindiniu Vokietijos Europos politikos rūpesčiu tapo bankų sąjunga, kurianti bendrus standartus ir kontrolės mechanizmus euro zonos finansų sektoriui. Vokietijos gyventojai pasisako už europiečių sanglaudą net sunkiais laikais. Bendrosios Europos rinkos dydis ir ekonominė galia suteikia ES pagrindinio pasaulio ekonomikos veikėjo vaidmenį. Vien euro zonoje sukuriamas daugiau nei penktadalis tarptautiniu mastu generuojamo bendrojo vidaus produkto – antroji vieta po JAV. Be to, euro zona yra svarbiausia prekių ir paslaugų importuotoja ir eksportuotoja visame pasaulyje. 2016 m. TVF tikisi 1,6 proc. augimo; 2013 m. ekonominėje erdvėje dar buvo stebimas nuosmukis. Kaip stipriausią ekonomiką ES turinčiai šaliai Vokietijai tenka ypatinga atsakomybė ekonominių ir socialinių pokyčių metu.

Vokietijos ir Prancūzijos draugystė – 
Europos integracijos variklis

Greta Europos integracijos po Antrojo 
pasaulinio karo Prancūzija ir Vokietija plėtojo glaudžią partnerystę, kuri dabar dažnai laikoma dviejų tautų susitaikymo modeliu. Abi šalys 1957 m. buvo tarp šešių valstybių, įsteigusių Europos ekonominę bendriją (EEB) – dabartinės ES pagrindą. Vokietijos ir Prancūzijos draugystė, patvirtinta 1963 m. pasirašyta Eliziejaus sutartimi, remiasi glaudžiais santykiais tarp pilietinių visuomenių ir daugybės Vokietijos ir Prancūzijos institucijų. Abi šalys nuodugniai derina savo veiksmus Europos ir užsienio politikos klausimais ir bendra iniciatyva konstruktyviai prisideda prie Europos politikos plėtros.

Vienas jaunesnių Europos integracijos elementų – Vokietijos ir Lenkijos bendradarbiavimas. Federalinio kanclerio Vilio Brandto Rytų politiką aštuntajame dešimtmetyje vainikavo sėkmė – susitaikymas su Lenkija. Jį pratęsė bendros sienos pripažinimas, pasirašius sutartį „Du plius keturi“ dėl Vokietijos susivienijimo 1990 m. išorės aspektų bei tais pačiais metais pasirašyta sutartis dėl bendros sienos ir oficialiai įtvirtinta Vokietijos ir Lenkijos kaimynystės sutartimi 1991 m. Partnerystė su Prancūzija ir Lenkija buvo sujungtos „Veimaro trikampio“ trišaliu formatu.

Daugiau įtakos pasaulyje bendrų Europos veiksmų dėka

Pasirašius Lisabonos sutartį 2009 m. buvo stipriau oficialiai įtvirtinta bendra užsienio ir saugumo politika (BUSP). Sąjungos vyriausioji įgaliotinė užsienio reikalams ir saugumo politikai, pirmininkaujanti užsienio reikalų ministrų tarybai yra ir Europos Komisijos pirmininko pavaduotoja. Nuo 2014 m. šias pareigas eina italė Federica Mogherini. Ji atsakinga už BUSP bei atstovauja ES už jos ribų. Vykdyti įgaliojimus jai padeda nauja įkurta Europos išorės veiksmų tarnyba (EIVT). Šios institucinės naujovės smarkiai sustiprino ES matomumą ir veiksmingumą tarptautiniu lygiu. Be to, krizių valdymas buvo toliau plėtojamas. Kai kurios misijos, kuriose dalyvauja Vokietija, jau vykdomos globojant ES.

Ypatingas dėmesys ES užsienio politikoje skiriamas puoselėti santykius su savo kaimynėmis Rytuose ir Viduržemio jūros regiono šalimis. Svarbiausios šios kaimynystės politikos temos – imigracija ir kova su terorizmu. Nelegali imigracija į Europą yra visos Europos problema. Europos Taryba 2015 m. balandį ir birželį šiuo klausimu parengė išsamų priemonių paketą. Greta sustiprinto gelbėjimo Viduržemio jūroje ir kovos su nelegalia imigracija svarbų vaidmenį vaidina ir imigracijos priežasčių šalinimas ir kova su neteisėta imigracija iš kilmės ir tranzito šalių Afrikoje ir Artimuosiuose Rytuose. Būtina priimti tvarų solidarų sprendimą dėl tolygaus prieglobsčio prašytojų paskirstymo visoje ES. 2014 m. penkios ES šalys, tarp jų ir Vokietija, priėmė du trečdalius visų pabėgėlių. Taigi, nė viena Europos šalis nepriėmė daugiau žmonių iš Sirijos - daugiau nei 125 000. Europos Vadovų Tarybos 2015 m. birželį pasiektas sprendimas perkelti pažeidžiamus pabėgėlius ES teritorijoje savanoriškumo pagrindu yra pirmasis žingsnis šia linkme.

Related content