Taikus santykių kūrimas

Europe
Europe EyesWideOpen/Getty Images
Vokietija įvairiapusiškai įsitraukusi į tarptautinę politiką ir visame pasaulyje gina taiką, saugumą, demokratiją ir žmogaus teises.

Vokietija intensyviai ir įvairiapusiškai įsitraukusi į tarptautinę politiką. Šalis palaiko diplomatinius santykius su beveik 200 valstybių ir yra visų pagrindinių daugiašalių organizacijų bei neformalių tarptautinių koordinavimo grupių, pavyzdžiui, „Didžiojo septyneto grupė“ (G-7) ir „Didžiojo dvidešimtuko grupė“ (G-20) narė. Užsienio reikalų tarnyboje, kurios pagrindinė būstinė yra Berlyne, dirba apie 11 230 darbuotojų. Iš viso Vokietija turi 227 diplomatines atstovybes.

dpa/Brakemeier

Prioritetinis Vokietijos užsienio politikos tikslas yra taikos ir saugumo palaikymas pasaulyje. Pagrindinės gairės yra plati integracija ir daugiašalio bendradarbiavimo organizavimas. Tiksliau kalbant, tai glaudi partnerystė su Prancūzija Europos Sąjungoje (ES), transatlantinio aljanso bendrųjų vertybių su JAV įtvirtinimas, pasisakymas už Izraelio valstybės teisę egzistuoti, aktyvus ir visapusiškas dalyvavimas Jungtinėse Tautose (JT) ir Europos Taryboje bei Europos saugumo sistemos stiprinimas ESBO veikloje.

Vokietija kartu su savo partneriais visame pasaulyje gina taiką, saugumą, demokratiją ir žmogaus teises. Vokietijos atstovaujama išplėstinė saugumo sąvoka apima ne tik konfliktų užkirtimo, nusiginklavimo ir ginklavimosi kontrolės klausimus, bet ir tvarius ekonominius, ekologinius ir socialinius aspektus. Tai ir globalizacija, suteikianti galimybes visiems, tarpvalstybinė aplinkos ir klimato apsauga, kultūrų dialogas bei atvirumas svečiams ir imigrantams.

Pasibaigus konfliktui tarp Rytų ir Vakarų, Vokietijos užsienio politikai atsivėrė naujoms galimybėms ir iššūkiams. Vokietija po šalies suvienijimo 1990 m. prisiėmė jos atžvilgiu išaugusią tarptautinę atsakomybę. Vokietija šiandien aktyviai dalyvauja siekiant politinio konfliktų sprendimo bei taiką užtikrinančios sistemos išsaugojimo ir krizių prevencijos į pagalbą pasitelkus JT taikos misijas. Dabartinės saugumo politikos krizės metu Vokietija 2016 m. perims ESBO pirmininkavimą ir sieks sutvirtinti Helsinkio Baigiamojo akto principus ir stiprinti ESBO kaip centrinę regioninę saugumo organizaciją Europoje.

Vieša diskusija, įgyvendinant projektą „Review 2014 – užsienio politika – galvok į priekį“ parodė, kad Vokietijos pagrindinės užsienio politikos kryptys pasiteisino. Tačiau jis taip pat parodė, kad greitai besikeičiančiame pasaulyje Vokietijos užsienio politika turi tris pagrindinius iššūkius, kuriuos galima būtų apibūdinti šūkiu „Krizė – tvarka – Europa“. Siekiant geriau tam pasirengti, užsienio reikalų ministerija, atsižvelgus į “Review” proceso rezultatą, yra pertvarkoma.

Related content