Tvarus vystymas

Vokietija yra ne tik viena svarbiausių ir didžiausių šalių 
donorių, valstybiniu lygmeniu vykdanti vystomąjį bendra­darbiavimą, tačiau ji aktyviai organizuoja ir dalyvauja 
teikiant humanitarinę pagalbą.

Šaltinis: 
OECD / DAC
Šaltinis: 
Statista
Šaltinis: 
Statista