Užsienio politika

1957 m.

Prasideda Europos vienijimosi procesas. Pasirašius Romos 
sutartis, Belgija, Vokietija, Pran­cūzija, Italija, Liuksemburgas 
ir Nyderlandai įkūrė Europos ekonominę bendriją (EEB).
picture-alliance/dpa

1979 m.

Europiečiai kartu eina į rinkimus. Pirmą kartą Strasbūre ir Briuselyje posėdžiaujančio Europos Parlamento nariai renkami tiesiogiai. Anksčiau juos deleguodavo nacionaliniai parlamentai.
DB Rehm/dpa

1993 m.

Europos suvienijimą pajunta ir piliečiai. Liuksemburgo mieste Šengene Vokietija, Prancūzija 
ir Beniliukso šalys susitarė panaikinti vidaus sienų kontrolę. 
Prisijungia kitos šalys.
Romain Fellens/dpa

2002 m.

Europoje įvedama bendra valiuta. Pirmiausia dvylikoje ES šalių pasirodo grynieji pinigai - eurai; euras kaip nepiniginė atsiskaitymo priemonė buvo įvesta 1999 m. Naujai įsteigto Europos centrinio banko (ECB) būstinė yra Frankfurte.
Stephanie Pilick/dpa

2004 m.

Gegužės 1 d. į ES įstojo Estija, Latvija, Lietuva, Lenkija, Čekija, Slovakija, Slovėnija, Vengrija bei Malta ir Kipras. Po trijų metų įstojo Bulgarija ir Rumunija; 
2013 m. - Kroatija.
epa CTK Volfik/dpa

2009 m.

ES pasaulyje veikia kaip vienas 
vienetas. Lisabonos sutartimi ES įkuria Vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai pareigybę. Sukuriama taip pat ir Europos išorės veiksmų tarnyba (EIVT).
epa Crawley/dpa