Veikėjai ir įrankiai

United Nations Building New York
United Nations Building New York Bill Losh/Getty Images
Daugiau informacijos trumpoje apžvalgoje užsienio politikos tema, be to, papildomos nuorodos.

Diplomatinės atstovybės

Vokietija palaiko diplomatinius santykius su 195 valstybėmis ir pasaulyje turi 227 atstovybes, 153 
iš jų – ambasados. Vokietija taip pat ir dvylikoje tarptautinių organizacijų turi savo nuolatines 
atstovybes.

diplo.de

Daugiašalės organizacijos

Vokietija yra daugiašalių organizacijų – Jungtinių Tautų (VN), Europos Sąjungos (ES), Šiaurės Atlanto aljanso (NATO), Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos (ESBO), Europos Tarybos, Tarptautinė ekonominio bendradarbiavimo ir 
plėtros organizacijos (EBPO), Pasaulio prekybos organizacijos (PPO) ar Tarptautinis valiutos fondo (TVF) - narė.

Bundesveras 
(Vokietijos federalinės ginkluotosios pajėgos)

Po vidaus reformos Bundesveras vienija maždaug 180 000 aktyvių karių, 19 000 iš jų yra moterys. 2500 Vokietijos ginkluotųjų pajėgų karių 2015 m. dalyvauja 16 skirtingų krizių valdymo misijų.

bundeswehr.de

Konfliktų prevencijos ekspertai

Tarptautinių taikos misijų centras (ZIF) rengia 
civilius padėjėjus misijoms krizių zonose ir siūlo ekspertus.

zif-berlin.org

Užsienio politikos ekspertų centrai

Svarbūs užsienio ir saugumo politikos tyrimų institutai yra Vokietijos užsienio politikos organizacija (DGAP), Vokietijos pasaulio ir vietovių tyrimų institutas (GIGA), Heseno taikos ir konfliktų tyrimų institutas (HSFK), Taikos tyrimo ir saugumo politikos institutas (IFSH) bei Mokslo ir politikos fondas (SWP).

Politiniai fondai

Su CDU (Vokietijos krikščionių demokratų sąjunga), CSU (Krikščionių socialinė sąjunga), SPD 
(Vokietijos socialdemokratų partija), Kairioji partija, Sąjunga 90/Žalieji ir FDP (Laisvoji demokratų 
partija) partijomis susiję fondai turi biurus visame pasaulyje. Fondai iš federalinio biudžeto lėšų 
atitinkamose šalyse partnerėse remia politinį švietimą, ekonomikos plėtrą ir demokratišką dialogą.

Related content