Politika

1949

gegužės 23 d. Parlamentinė taryba, kurią sudarė Vakarų okupuotų ­žemių atstovai, Bonoje priėmė ­Pagrindinį įstatymą. Rugpjūčio ­
14 d. buvo renkamas pirmasis Bundestagas.
Oliver Berg/dpa

1953 m.

1953 m. birželio 17 d. apie vieną milijoną žmonių Rytų Berlyne ir VDR protestavo prieš politines ir ekonomines sąlygas. Sukilimą numalšino didelės karių pajėgos.
picture-alliance/dpa

1961 m.

VDR vadovybė Berlyne siena ir spygliuota viela užtveria visus praėjimus iš Rytų į Vakarus. Į pabėgėlius šaudoma. Vokietijos vienybė, atrodo, artimiausioje ateityje bus nepasiekiama.
Günter Bratke/dpa

1969

VDR vadovybė Berlyne siena ir spygliuota viela užtveria visus 
praėjimus iš Rytų į Vakarus. Į 
pabėgėlius šaudoma. Vokietijos vienybė, atrodo, artimiausioje 
ateityje bus nepasiekiama
picture-alliance/dpa

1989/90

Vilis Brandtas – pirmasis Federa­linis kancleris, kuris nėra CDU 
partijos narys. Iš SPD ir FDP ­suformuotos vyriausybės Rytų ­politika sudaro sąlygas Vokietijos susitaikymui su jos rytinėmis ­kaimynėmis.
picture-alliance/akg-images

1999 m.

Taikūs protestai VDR lemia režimo žlugimą. Lapkričio 9 d. atsidaro siena į Vakarus. Po laisvų rinkimų kovo 18 d. VDR 1990 m. spalio 3 d. prisijungia prie Federacinės Respublikos.
Peer Grimm/dpa