Klimato politikos pradininkas

Vėjo energija ir saulės energija Vokietijoje yra svarbiausi ir geriausi atsinaujinančios energijos tiekėjai
Vėjo energija ir saulės energija Vokietijoje yra svarbiausi ir geriausi atsinaujinančios energijos tiekėjai picture-alliance/Keystone
Vokietija tarptautiniu mastu yra klimato apsaugos pradininkė ir atsinaujinančios energijos plėtros iniciatorė. Atominės energijos atsisakymas jau prasidėjo.

XXI amžius laikomas „aplinkos amžiumi“. Tai reiškia: per artimiausius dešimtmečius paaiškės kaip stipriai pasikeis ateities kartų įprastos gyvenimo sąlygos Žemėje. Pagrindinis pavojus slypi, visų pirma, pagreitėjusioje klimato kaitoje. Aplinkos ir klimato apsauga Vokietijoje yra labai svarbi. Vokietija tarptautiniu mastu yra klimato apsaugos pradininkė ir atsinaujinančios energijos plėtros iniciatorė.

dpa/Reinhardt

Pradėjusi energetikos sistemos pertvarkymą Vokietija baigė naudingųjų iškasenų ir branduolinės energijos erą ir žengia tvarios energijos ateities link. Tai apima laipsniškai vykstantį branduolinės energijos atsisakymą iki 2022 m. Iki 2020 m. Vokietija nori savo anglies dioksido emisiją, lyginant su 1990 m., sumažinti 40 proc., iki 2050 m. siekis yra ne mažiau 80 proc. 2014 m. pabaigoje emisija buvo sumažinta 27 proc.

Federalinė vyriausybė tarptautinėje erdvėje aktyviai kovoja už aplinkos apsaugą, klimatui palankias strategijas ir bendradarbiavimą energijos srityje. Vokietija Europos Sąjungoje yra varomoji jėga, kuri nuo JT Pasaulio viršūnių susitikimo Rio de Žaneire 1992 m. buvo tarptautinės klimato politikos pradininkė. Ji palaiko siekį, kad pasaulinio atšilimo lygis neviršytų 2° C. Tam būtina išmetamo anglies 
dioksido kiekį išsivysčiusiose šalyse sumažinti 80 - 95 proc. Vokietijai pirmininkaujant G-7 viršūnių susitikime 2015 m., pirmaujančios industrinės valstybės nusprendė greičiau baigti naudoti fosilinę energiją. Pilnas išmetamo anglies diok­sido kiekio sumažinimas turėtų būti 
pasiektas šiame šimtmetyje. Jungtinių Tautų sekretoriatas, stebintis Bendrosios klimato kaitos konvencijos įgyvendinimą, įsikūręs Bonoje.

Sveika aplinka – tyras oras, švarūs van­denys, įvairi gamta – tai aukštos gyvenimo kokybės sąlyga. Aplinkos apsauga kaip valstybinis tikslas nuo 1949 m. yra įtvirtintas Pagrindiniame įstatyme. Pas­kutiniais metais žymiai pagerėjo oro ir vandens kokybės rodikliai. Kenksmingų medžiagų, kaip antai sieros dioksido ir azoto oksidų išmetimą smarkiai suma­žino akmens anglimi kūrenamose elektrinėse įmontuoti filtrai, o automobiliuose – katalizatoriai. Taip pat pastaraisiais metais sumažėjo kasdieninis vandens suvartojimas nuo 140 iki 120 litrų vienam gyventojui.

Vokietija siekia susieti strategiją, ekonomikos augimą ir aplinkos apsaugą tvaraus ekonomiškumo prasme. To esmė yra plėsti atsinaujinančios energijos panaudojimą, kelti energijos ir išteklių efektyvumą bei išmintingą nesenkančių žaliavų panaudojimą. Tai strategija su dvigubais dividendais. Viena vertus, oro užterštumas ir žala aplinkai mažėja, kita vertus, atsiranda naujų verslo sričių ir darbo vietų.

Related content