Patraukli darbo rinka

Dualinis profesinis mokymas: Vokietijos modelis, sujungiantis teoriją ir praktiką, pritaikomas daugelyje šalių
Dualinis profesinis mokymas: Vokietijos modelis, sujungiantis teoriją ir praktiką, pritaikomas daugelyje šalių Ute Grabowsky/Photothek via Getty Images
Vokietijos darbo rinkoje vyrauja aukštas užimtumo ir žemas nedarbo lygis. Dualinis profesinis mokymas yra pageidaujamas užsienyje.

Vokietijos darbo rinkoje, nepaisant 2008 m. finansų ir ekonomikos krizės, įvyko teigiamų pokyčių. 2015 m. liepą Vokietijoje dirbo ir socialinio draudimo įmokas mokėjo 42,8 mln. žmonių. Aukštas užimtumo lygis - daugiau nei 73,5 proc. – nepaisant nedidelių pasaulio ekonomikos paskatų, yra geros ekonominės padėties rodiklis. Vokietija yra viena iš ES šalių, kur nedarbo lygis yra mažiausias. 2014 m. nedarbas vidutiniškai siekė 6,7 proc. ir buvo mažiausias nuo 1991 m. Ypač pramonės paslaugų sektorių augimas teigiamai veikia darbo rinką. Užimtumo tyrimų instituto (IAB) studijos duomenimis ateinančiais metais ir toliau aktyviai tęsis paslaugų sektoriaus pokyčiai. Taip pat 
ir dirbančiųjų nepilną darbo dieną skaičiaus didėjimas yra būdingas darbo rinkos pokyčiams.

picture alliance/dpa

Mažas jaunimo nedarbas užsienio žvilgsnį atkreipė į sėkmingą dualinį profesinį mokymą, kuris skiriasi nuo grynai mokyk­linio lavinimo, kuris daugelyje šalių yra profesinio gyvenimo pradžia. Maždaug pusė jaunų žmonių Vokietijoje po mokyk­los baigimo dualinėje sistemoje mokosi vienos iš 350 valstybės pripažintų profesijų. Praktinė mokymo dalis tris-keturias dienas per savaitę vyksta įmonėje, o vieną-dvi dienas profesinėje mokykloje dėstoma teorinė mokslo dalis. Daugelis šalių šiuo metu pritaikomas dualinis profesinis mokymas.

Modernios, teisingos ir skaidrios darbo rinkos kūrimui federalinė vyriausybė įgyvendino daug darbo politikos projektų. Nuo 2015 m. pradžios taikomas įstatymu nustatytas 8,50 eurų minimalus darbo 
užmokestis, kurio naudą pajuto 3,7 mln. žmonių. Moterų vadovaujančiuose postuose dalis savo ruožtu turėtų būti lygi vyrų daliai. Todėl listinguojamos įmonės į stebėtojų tarybos vietas, kurios bus užimamos 2016 m., turi priimti 30 proc. moterų. „Vieningų tarifų įstatymas“ garantuoja, kad vienoje įmonėje už tą patį darbą negali būti taikomos skirtingos kolektyvinės sutartys. Ir – kas dirbo ir mokėjo socialinio draudimo įmokas 45 metus ir ilgiau nuo 2014 m. liepos 1 d. gali išeiti į pensiją sulaukę 63 metų amžiaus ir gauti nesumažintą pensiją.

Atsižvelgiant į demografinius pokyčius viena iš svarbiausių užduočių yra užti­krinti specialistų rinką. Pagrindinis darbo rinkos atvėrimo projektas yra „Make it in Germany“ – interneto portalas įvairiomis kalbomis, skirtas užsienio specialistams. Jis atvykti norintiems specialistams teikia informaciją apie jų karjeros galimybes 
ir siūlomas darbo vietas trūkstamų profesijų (medicinos, inžinerijos, IT srityje) atstovams. “ES mėlynoji kortelė“ aukštųjų mokyklų absolventams ir specialistams leidžia nesudėtingai patekti į Vokietijos darbo rinką.

Related content