Tvarus vystymas

Jungtinių Tautų „2030 m. darbotvarkė“ sieks skatinti tvarų vystymąsi svarbiais ateities klausimais
Jungtinių Tautų „2030 m. darbotvarkė“ sieks skatinti tvarų vystymąsi svarbiais ateities klausimais Joerg Boethling
Vokietijos vystymosi politika siekia pagerinti gyvenimo sąlygas šalyse partnerėse, sumažinti skurdą ir stiprinti demokratiją.

Vokietijos vystymosi politika - pasaulinės struktūrinės ir taikos politikos dalis - siekia pagerinti gyvenimo sąlygas šalyse part­nerėse. Vokietijos vystymosi politikos tikslas yra įveikti badą ir skurdą visame ­pasaulyje ir stiprinti demokratiją ir teisinę valstybę. Gaires ir koncepcijas rengia Federalinė ekonominio bendradarbiavimo ir vystymosi ministerija (BMZ). Politiniu ir finansiniu aspektu akcentuojamas yra dvišalis bendradarbiavimas su šalimis partnerėmis. Vykdydama valstybinį vystomąjį bendradarbiavimą Vokietija bendradarbiauja su 50 šalių partnerių bendrai suderintose šalių programose, kurios gali apimti visas valstybines vystomojo bendradarbiavimo priemones. Prioritetinis regionas yra Afrika, tačiau intensyviai bendradarbiaujama ir su Azijos, Pietryčių Europos ir Lotynų Amerikos šalimis.

picture alliance/ZUMAPRESS

Vokietija padidino vystomojo bendradarbiavimo finansavimą iki 2019 m. 8,3 mlrd. eurų. Taigi, 2016 m. vystomajam bendradarbiavimui atiteks apie 0,4 proc. bendrojo vidaus produkto. Žvelgiant tarptautiniu mastu, Vokietija su 16,25 mlrd. JAV dolerių yra viena iš trijų šalių, po JAV ir Didžiosios Britanijos, skirianti daugiausiai valstybinių lėšų vystomajam bendradarbiavimui. Projektais šalyse paprastai rūpinasi ir vykdo Vokietijos tarptautinio bendradarbiavimo agentūra (GIZ) ir „KfW Bankengruppe“.

Lemiama pasauliniam vystymuisi artimiausiais metais turėtų tapti „2030 m. darbotvarkė“, kuri buvo priimta 70-osios Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos 2015 m. rugsėjo pabaigoje metu. „2030 m. darbotvarkė“ pakeičia taip vadinamus Jungtinių Tautų Tūkstantmečio vystymosi tikslus (TVT), kurie buvo apibrėžti besivystančiose ir augančios ekonomikos šalyse 2000-2015 m. laikotarpiui, juos tęs ir turėtų gerokai viršyti.

„2030 m. dienotvarkė“ tvariam vystymuisi

Siekiant Tūkstantmečio vystymosi tikslų, tikrai iki 2015 m. pavyko perpus sumažinti skurdą pasaulyje ir pagerinti prieigą prie geriamojo vandens ir galimybes mokytis. Tačiau: Beveik 1,3 mlrd. žmonių gyvena už mažiau nei 1,25 JAV dolerių per dieną. Kitas problemas, pavyzdžiui nesaikingas išteklių naudojimas, intensyvėjanti klimato kaita ir aplinkos būklės blogėjimas, didelis nedarbas ir socialinė nelygybė taip pat būtina nedelsiant spręsti. Nauji 2015 m. rugsėjį numatyti tikslai turėtų duoti impulsą globaliems pokyčiams didesnio tvarumo link – ekonominiais, ekologiniais bei socialiniais aspektais ir atsižvelgiant į esamus ryšius. Tai turėtų būti „universali“ dienotvarkė, tai reiškia jis galios visoms šalims ir per ateinančius 15 metų spręs ne tik vystomąjį bendradarbiavimą, bet ir platų politikos sričių spektrą: be kovos su badu ir skurdu būtina išsaugoti planetą ateities kartoms; ekonominės sistemos ir gyvenimo būdas turi tapti sąžiningesni, tvaresni ir efektyvesni, kovoti su diskriminacija, be kita ko, stiprinant veiksmingas ir demokratines institucijas, gerą valdymą ir teisinę valstybę. Galiausiai, būsimo susitarimo tvariam apsidraudimui reikalingas taip vadinamasis „įvairių suinteresuotųjų šalių“ pagrindas: Įgyvendinant „2030 m. darbotvarkę“ be vyriausybių svarbų vaidmenį turėtų vaidinti visuomenės grupės, verslas ir akademinė visuomenė.

Related content