Atrakcyjny język

Język niemiecki jest najczęściej używanym językiem ojczystym w Unii Europejskiej
Język niemiecki jest najczęściej używanym językiem ojczystym w Unii Europejskiej Goethe-Institut/Anastasia Tsayder/dpa
Niemiecki jest najczęściej mówionym językiem ojczystym w Unii Europejskiej. W wielu krajach odnotowuje się gwałtowny wzrost zainteresownia nauką języka niemieckiego.

Język niemiecki należy do grupy około 15 języków germańskich, tworzących jedną z gałęzi indoeuropejskiej rodziny językowej. Prawie 130 milionów ludzi w Niemczech, Austrii, Szwajcarii, Luksemburgu, Belgii, Liechtensteinie i w południowym Tyrolu (Włochy) mówi w języku niemieckim jako języku ojczystym lub używa tego języka stale jako drugiego języka (mniejszości). Tym samym język niemiecki jest najczęściej mówionym językiem ojczystym w Unii Europejskiej i jednym z dziesięciu najczęściej używanych języków w ogóle. W opublikowanym w roku 2015 sondażu „Niemiecki jako język obcy na świecie“ mówi się o 15,4 milionach aktualnie uczących się języka niemieckiego jako języka obcego. Ile ludzi na całym świecie rzeczywiście używa ­języka niemieckiego jako obcego szacuje się jedynie w przybliżeniu na około 100 milionów.

dpa/Waltraud Grubitzsch

Jednym z motywów dla stwierdzonego w oparciu o ilość mówiących w tym języku ponadproporcjonalnego znaczenia języka niemieckiego jest silna gospodarka nadająca językowi dużej atrakcyjności. Stanowi ona podstawę aktywnej polityki rozpowszechniania języka, która wspiera placówki nauki języka w kraju i za granicą, przyznaje stypendia lub opracowuje oferty studiów dla studentów międzynarodowo mobilnych. Wszystko to świadczy o znacznym wzroście zainteresowania językiem niemieckim zwłaszcza u nowych czołowych graczy na rynku jak Chiny, Indie i Brazylia. O zwiększonej popularności języka niemieckiego słychać z Azji, gdzie w niektórych regionach od 2010 roku wzrosła ona czterokrotnie.

Do ważnych instytucji nauki języka niemieckiego należy 140 niemieckich szkół za granicą i pwarie 2 tys. szkół z rozszerzonym programem języka niemieckiego a także szkół partnerskich działającach w ramach inicjatywy Federalnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych pod nazwą „Szkoły: Partnerzy przyszłości (Pasch)”. Kursy językowe prowadzone przez Goethe-Institut oferują naukę języka niemieckiego jako języka obcego i egzaminy językowe w ponad 90 krajach. W 2014 roku wzięło w nich udział około 228 tysięcy osób. Na uniwersytetach w 108 krajach języka niemieckiego uczy się około 1,3 mln studentów.

Znaczenie języka niemieckiego jako międzynarodowego języka nauki wydaje się tendencyjnie słabnąć. W naukach przyrodniczych, globalny udział publikacji w języku niemieckim w bibliograficznych bankach danych określa się na 1 prozent. Większym i tradycyjnym znaczeniem jako język akademicki ­cieszy się niemiecki w dyscyplinach humanistycznych i naukach społecznych. ­Jednak ­naukowcy nie niemieckojęzyczni ­publikują tylko sporadycznie w języku niemieckim. Natomiast naukowcy niemieckojęzyczni publikują głównie w języku angielskim, zwłaszcza w naukach przyrodniczych. W internecie jednak język niemiecki odgrywa ważną rolę. W przeprowa­dzonym w 2015 roku bazującym na ilości domen internetowych rankingu najbardziej popularnych języków w sieci znalazł się on na trzeciej pozycji, daleko po angielskim ale tylko tuż po rosyjskim.

Globalizacja wywiera nacisk na wszystkie języki. Dzięki temu język angielski jako język światowy cieszy się dużym powodzeniem. Niemniej jednak język niemiecki pozostanie nadal językiem międzynarodowym o dużym znaczeniu.

Related content