Kontekst

Globalni gracze

Wielkie przedsiębiorstwa niemieckie to okręty flagowe gospodarki i działający na skalę międzynarodową „globalni gracze". Do najlepszych marek należą Daimler, BMW, SAP, Siemens, Volkswagen i Adidas. Ceny akcji największych przedsiębiorstw niemieckich odnotowuje niemiecki indeks akcji DAX na giełdzie frankfurckiej. Największym bankiem niemieckim jest Deutsche Bank, posiadający swoje oddziały w ponad 70 krajach i zatrudniający prawie 100 tys. pracowników. Główną siedzibą banku jest Frankfurt nad Menem – wiodący ośrodek bankowy w Europie kontynentalnej. Tutaj znajduje się ponad 100 z 500 największych banków. Osiągające największe obroty niemieckie przedsiębiorstwo - Volkswagen z główną siedzibą w Wolfsburgu - w roku 2017 dzięki jego wynikom sprzedaży stał się światowym liderem wśród producentów samochodów (przed Toyotą). Volkswagen to jedna z kilku marek samochodowych produkowanych przez Volkswagen AG. Do Grupy Volkswagena należą także Audi, Škoda, Seat, Porsche, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Ducati, Scania, MAN, oraz pojazdy użytkowe Volkswagen. Największym pracodawcą niemieckim w sektorze przedsiębiorstw przemysłowych jest Siemens AG, spółka akcyjna zatrudniająca na całym świecie 372 tys. pracowników. Przedsiębiorstwami usługowymi o największych obrotach są Telekomunikacja Niemiecka i Poczta Niemiecka. Trzecie miejsce zajmuje Kolej Niemiecka. Przedsiębiorstwo turystyczne TUI oraz Lufthansa również należą do czołówki przedsiębiorstw usługowych.

Małe i średnie przedsiębiorstwa podstawą gospodarki

O kształcie gospodarki niemieckiej decydują przede wszystkim małe i średnie przedsiębiorstwa, osoby pracujące na własny rachunek i przedstawiciele wolnych zawodów. MŚP stanowią 99,6 procent wszystkich przedsiębiorstw. Zalicza się do nich firmy o rocznych obrotach poniżej 50 milionów euro, zatrudniające mniej niż 500 osób. W przedsiębiorstwach tego typu zatrudnionych jest 60 procent wszystkich pracobiorców. Większość z nich prowadzona jest przez właścicieli, co oznacza, że większość kapitału i kierownictwo firmy znajdują się w jednym ręku. Przedsiębiorstwa takie są częstokroć przekazywane z pokolenia na pokolenie Do mocnych stron MŚP należy szybka realizacja pomysłów w postaci cieszących się popytem produktów, zorientowanie na rynki międzynarodowe, wysoki stopień specjalizacji oraz umiejętność wykorzystania nisz rynkowych. Właśnie dzięki tym cechom wiele małych i średnich firm z Niemiec jest liderem na rynku światowym w swojej dziedzinie.

Niemcy – czołowy w skali światowej organizator targów

Niemcy, gdzie odbywa się 150 międzynarodowych targów branżowych, są ważnym w skali międzynarodowej rynkiem towarów i usług. Dwie trzecie wiodących na świecie targów poszczególnych branż odbywa się w Niemczech. Do najważniejszych wydarzeń w tej dziedzinie zalicza się coroczne Targi Hanowerskie, uważane za pokaz osiągnięć przemysłowych, jak również odbywające się co dwa lata Międzynarodowe Targi Samochodowe (IAA) we Frankfurcie nad Menem. W dziedzinie technologii informacyjnych prym wiodą targi CeBIT w Hanowerze oraz Międzynarodowa Wystawa Elektroniki Użytkowej (IFA) w Berlinie (elektronika rozrywkowa i telekomunikacyjna). Także w Berlinie na Międzynarodowe Giełdzie Turystycznej (ITB) spotyka się co roku branża turystyczna. Rozkosze podniebienia prezentowane są na Międzynarodowych Targach „Grüne Woche", jedynej w swoim rodzaju wystawie gospodarki żywnościowej i rolnictwa w Berlinie. W branży księgarskiej i wydawniczej światowym wydarzeniem są odbywające się rokrocznie w październiku Frakfurckie Targi Książki. Podczas organizowanych w Kolonii targów „photokina" wszystko kręci się wokół zdjęć, technik obrazu i mediów wizualnych. Naczelną organizacją niemieckiej branży targowej jest Komitet ds. Wystaw i Targów Gospodarki Niemieckiej (Ausstellungs- und Messeausschuss der Deutschen Wirtschaft – AUMA). Jego centralnym zadaniem jest wzmocnienie prestiżu targów niemieckich w kraju i za granicą. AUMA koordynuje działalność gospodarki niemieckiej na targach zagranicznych, m.in. w ramach 225 platform eksportowych, wspieranych finansowo każdego roku przez rząd federalny. Organizatorzy zrzeszeni w ramach komitetu organizują każdego roku ponad 200 własnych targów w ważnych zagranicznych regionach wzrostu.

auma.de

Polityka gospodarcza

Kształtowanie i koordynacja polityki gospodarczej i finansowej jest zgodnie z systemem federalnym wspólnym zadaniem federacji, krajów związkowych i gmin, które współdziałają w różnych gremiach. Ponadto rząd federalny konsultuje się z niezależnymi ekonomistami. Każdego roku w styczniu rząd federalny przedkłada Bundestagowi i Bundesratowi roczny raport gospodarczy. Zawiera on między innymi cele polityki gospodarczej i finansowej, wyznaczone przez rząd federalny na dany rok, oraz zarys planowanej polityki gospodarczej i finansowej. Warunkiem funkcjonowania życia gospodarczego w Niemczech jest wolna konkurencja, chroniona ustawą o ograniczaniu konkurencji. Zabrania się w niej przedsiębiorstwom, ale i państwu podejmowania działań sprzecznych z zasadami konkurencji.

→  bmwi.de

Społeczna gospodarka rynkowa

Ustawa Zasadnicza jako konstytucja Republiki Federalnej Niemiec nie dyktuje okreoelonego ustroju gospodarczego, ale utrwalona w niej zasada państwa socjalnego eliminuje wolną gospodarkę rynkową w czystej postaci. Od powstania Republiki Federalnej Niemiec w 1949 roku społeczna gospodarka rynkowa stanowi podstawę niemieckiej polityki gospodarczej. Jest ona próbą obrania drogi pooeredniej pomiędzy czyst ą gospodarką rynkową a socjalizmem. Zasady społecznej gospodarki rynkowej opracował i wdrożył Ludwig Erhard, pierwszy minister gospodarki, a później kanclerz federalny. Jej podstawowa koncepcja opiera się na zasadzie swobodnej działalnooeci gospodarczej, którą uzupełniaj ą zabiegi kompensacyjne w zakresie polityki społecznej. Zgodnie z tym z jednej strony zasadniczo dopuszcza się wolną grę sił rynkowych, a z drugiej państwo gwarantuje sieć zabezpieczeń społecznych, chroniących obywateli przed ryzykiem różnego rodzaju.