Kontekst

Agencje informacyjne

Największą niemiecką agencją informacyjną jest Niemiecka Agencja Prasowa (dpa). Razem z agencjami AFP, Reuters i AP należy ona do czołowych agencji na świecie.

Autonomia kulturalna krajów związkowych

Kultura w Niemczech stanowi istotę niezależności 16 krajów związkowych. Ponieważ Ustawa Zasadnicza w sprawach kultury przyznaje federacji jedynie niewielkie kompetencje, większość placówek kulturalnych utrzymują kraje związkowe i gminy. To odrębne życie kulturalne landów spowodowało powstanie ośrodków kultury na terenie całych Niemiec. Nawet w mniejszych miastach odbywają się imprezy kulturalne o międzynarodowym znaczeniu.

Bauhaus

Bauhaus (1919–1933) uchodzi za najsławniejszą uczelnię artystyczną, szkołę wzornictwa i architektury klasycznego modernizmu. Założony przez Waltera Gropiusa w Weimarze, został później przeniesiony do Dessau. Wywodzący się z uczelni artyści i architekci stworzyli nowy, przejrzysty i odpowiadający swojemu czasowi język form, oddziałujący częstokroć po dzień dzisiejszy. Do najbardziej znanych przedstawicieli Bauhausu należą: Ludwig Mies van der Rohe, Lyonel Feininger, Oskar Schlemmer, Marianne Brandt i Sophie Taeuber-Arp.

Berlińskie Spotkania Teatralne

„Berliner Theatertreffen“ to najważniejszy niemiecki festiwal teatralny, organizowany w ramach Festiwali Berlińskich. Każdego roku w maju prezentuje się na nim (od 1964 r.) dziesięć „zasługujących na szczególną uwagę inscenizacji“, które spośród 400 przedstawień wybiera składające się z krytyków jury. Spotkania Teatralne są ponadto platformą dla młodych dramaturgów, którzy mogą zaprezentować swoje najnowsze prace na tzw. rynku sztuk teatralnych.

berlinerfestspiele.de/theatertreffen

Federalna Fundacja ds. Kultury

Założona w 2002 roku fundacja Kulturstiftung des Bundes działa na terenie całych Niemiec i na arenie międzynarodowej, zajmując się – poprzez popieranie odpowiednich przedsięwzięć – przede wszystkim wyzwaniami, jakie przed sztuką i kulturą stawia XXI wiek. Siedzibą fundacji jest Halle nad Soławą.

Krajobraz teatralny

140 teatrów publicznych oraz 220 teatrów prywatnych sprawia, że Niemcy są liczącym się w dziedzinie teatru krajem. Najbardziej znanymi scenami teatralnymi są Thalia Theater w Hamburgu, Berliner Ensemble i Münchner Kammerspiele w Monachium.

buehnenverein.de

Międzynarodowe Frankfurckie Targi Książki

Od 1949 roku rokrocznie jesienią odbywają się Międzynarodowe Frankfurckie Targi Książki, będące szczególnym międzynarodowym wydarzeniem branży księgarskiej. Punktem kulminacyjnym każdych targów jest przyznanie Nagrody Pokojowej Niemieckich Księgarzy. Laureatami nagrody są m.in. Margaret Atwood, Carolin Emcke, Navid Kermani i Susan Sontag. Od 2005 roku podczas inauguracji targów wręcza się także Niemiecką Nagrodę Książkową za najlepszą powieść niemieckojęzyczną.

→ buchmesse.de

Minister stanu ds. kultury i mediów

Ponieważ kultura w Niemczech leży w gestii krajów związkowych, na płaszczyźnie federalnej nie ma ministerstwa kultury. Koordynowaniem działalności w zakresie polityki kulturalnej federacji zajmuje się minister stanu ds. kultury.

Orkiestry subwencjonowane przez pañstwo

<p>Na czele 130 niemieckich orkiestr zawodowych znajdują się Berlińscy Filharmonicy, berlińska Staatskapelle, orkiestra Gewandhausu, Symfonicy z Bambergu i Filharmonicy Monachijscy.</p>

Rynek książkowy

Kultura książkowa i kultura czytelnicza mają nadal w Niemczech olbrzymie znaczenie. W 2016 roku obroty niemieckiego rynku książkowego wyniosły 9,28 mld euro. Udział obrotu uzyskanego w wyniku sprzedaży internetowej w 2016 roku wynosił 18,2 procent. W Niemczech istnieje blisko 6 tys. księgarń i ponad 7 400 bibliotek publicznych. Największymi ośrodkami wydawniczymi są Monachium, Berlin, Frankfurt nad Menem, Stuttgart, Kolonia i Hamburg.

boersenverein.de

Stacje publiczne i prywatne

Radiofonia i telewizja w Niemczech ma dwie zasadniczo różne formy organizacji i finansowania. Stacje prywatne utrzy­mują się prawie tylko z dochodów z reklam, stacje publiczne są finansowane z opłat abonamentowych oraz reklam i są zobowiązane do wypełniania ustawowo ustalonej misji programowej. Istnieje dziewięć stacji publicznych, które rozmieszczone są w różnych krajach związkowych i które tworzą razem Zespół Roboczy Ośrodków Radiowych i Telewizyjnych w Niemczech (ARD). Stacje te wspólnie odpowiadają za Pierwszy Program Telewizji Niemieckiej, ale nadają także własne programy telewizyjne i radiowe. Inne stacje publiczne to ZDF i Deutschlandradio. ZDF nie posiada programów regionalnych i radiofonii.

Wolność prasy i poglądów

Do wolności komunikowania się w Niemczech należy obowiązek władz udzielania informacji dziennikarzom. Prawo prasowe regulują ustawy prasowe poszczególnych landów. Obejmują one obowiązek zamieszczania stopki redakcyjnej, obowiązek zachowania przez dziennikarzy szczególnej staranności i rzetelności przy zbieraniu i wykorzystywaniu materiałów oraz prawo dziennikarzy do odmowy składania zeznań. Organem samokontroli wydawców i dziennikarzy jest Niemiecka Rada Prasowa, zajmująca się wykroczeniami przeciwko obowiązkowi staranności i rzetelności oraz etyce dziennikarskiej.