Polityka zagraniczna

Niemniecka polityka zagraniczna włączona jest w ścisłą współpracę multilateralną
Niemniecka polityka zagraniczna włączona jest w ścisłą współpracę multilateralną Westend 61

Cywilny potencjał kształtowania

Niemcy włączone są do szerokiej współpracy multilateralnej i działają na rzecz pokoju, bezpieczeństwa, demokracji i praw człowieka na całym świecie.
Agenda 2030 Narodów Zjednoczonych w istotnych sprawach dotyczących przyszłości chce przyspieszyć zrównoważony rozwój
Agenda 2030 Narodów Zjednoczonych w istotnych sprawach dotyczących przyszłości chce przyspieszyć zrównoważony rozwój Joerg Boethling
Temat
Niemiecka polityka rozwojowa chce włożyć wkład w poprawę warunków życia w krajach partnerskich, zmniejszenie ubóstwa i wzmocnienie demokracji.
W ramach licznych misji, np. EUTM (European Training Mission w Mali), Bundeswehra uczestniczy w akcjach zagranicznych
W ramach licznych misji, np. EUTM (European Training Mission w Mali), Bundeswehra uczestniczy w akcjach zagranicznych 2013 Bundeswehr/Bier
Temat
Niemcy angażują się na rzecz sprawiedliwego, pokojowego i stabilnego ładu międzynarodowego. Prewencja kryzysowa i rozbrojenie odgrywają tutaj ważną rolę.
Unia Europejska
Unia Europejska GettyImages/Echo
Temat
Niemcy należą do państw założycielskich Unii Europejskiej i również w trudnych czasach opowiadają się za spójnością Europejczyków.

Lista

Największe przedstawicielstwo Niemiec za granicą
Ambasada w Moskwie, ok. 300 pracowników
Największa grupa parlamentarna w niemieckim Bundestagu
grupa parlamentarna USA, 80 deputowanych
Największy organ UE w Niemczech
Europejski Bank Centralny (EBC) we Frankfurcie nad Menem, 3 380 pracowników
Placówki ONZ w Niemczech
łącznie 30, 19 z nich w Bonn

512 mln

Liczba

Ludzie żyją w 28 państwach członkowskich Unii Europejskiej. Jest to trzecia pod względem wielkości populacja po 
Chinach i Indiach. Jej obywatele mówią 
w 24 językach i żyją na obszarze czterech milionów kilometrów kwadratowych. Produkt krajowy brutto (PKB) wynosi 15,33 bilionów euro. Pod względem udziału w światowym handlu UE zajmuje II miejsce po Chinach w eksporcie (15,6%) oraz odpowiednio II miejsce po USA 
w imporcie towarów (14,8%).

Kamienie milowe
Rada Praw Człowieka w Genewie jest najważniejszym gremium Narodów Zjednoczonych ds. praw człowieka
Rada Praw Człowieka w Genewie jest najważniejszym gremium Narodów Zjednoczonych ds. praw człowieka EPA/Valentin Flauraud
Temat
Poszanowanie praw człowieka jest ustanowione w Ustawie Zasadniczej. Również na całym świecie Niemcy angażują się na rzecz ochrony ludzi przed naruszeniem ich praw i podstawowych wolności.
Informacja

INFORMACJA

Również wiele organizacji pozarządowych w Niemczech angażuje się na rzecz realizacji praw człowieka, postępu polityki rozwojowej i pomocy humanitarnej w skali światowej. Ponaglają one  odpowiedzialnych politycznie do działania i wyostrzają świadomość ­ludności. Jednocześnie udzielają się również same, zbierają datki i koordynują na miejscu własne projekty. ­Związek polityczno-rozwojowych i humanitarnych organizacji pozarządowych ­(VENRO) zrzesza około 120 ­organizacji.

United Nations Building New York
United Nations Building New York Bill Losh/Getty Images
Temat
Więcej informacji w krótkim zarysie na temat polityki zagranicznej, linki kierujące dalej.