Cyfrowe przeobrażenia

Cyfrowe przeobrażenia: po internecie nadchodzi teraz internet rzeczy (IoT)
Cyfrowe przeobrażenia: po internecie nadchodzi teraz internet rzeczy (IoT) vectorfusionart/stock.adobe.com
Internet powoduje zmiany we wszystkich dziedzinach życia społecznego – od gospodarki poprzez edukację aż do zagadnień e-administracji.

Cyfrowe przeobrażenia są w pełnym toku. Technologie rozwijają się w błyskawicznym tempie i zmieniają sposób naszej komunikacji, pracy, nauki i życia. Po internecie, który łączy ludzi, pojawia się obecnie „Internet rzeczy“ (IoT), łączący urządzenia w autonomiczną sieć zarówno w naszym prywatnym życiu jak i w gospodarce niezależnie od ich lokalizacji. Przeobrażenia w gospodarce oddaje w skrócie pojęcie Przemysł 4.0. Proces ten otwiera duże możliwości, niemniej jednak niesie ze sobą również dozę nowych niepewności.

Innowacyjne przedsiębiorstwa

Najwyraźniejsze zmiany nastąpiły w handlu, mediach, rozrywce i turystyce. Wirtalne sklepy, portale informacyjne, serwisy streamingowe i platformy rezerwacyjne odmieniły tradycyjne modele biznesowe, jeżeli ich już nie wyparły. Aktualnie następuje przełom w sektorze finansowym. Młode firmy FinTechs i InsurTechs, oferujące nowoczesne technologie dla sektoru banków i ubezpieczeń, prezentując swoje innowacyjne rozwiązania stawiają poważne wyzwania uznanym firmom.

Do postępu w przemyśle przyczynia się sektor technologii informacyjnych i komunikacyjnych (TIK). Według szacunków niemieckiego zrzeszenia branży informatycznej Bitcom obroty w zakresie rozwiązań przemysłowych Przemysł 4.0 w roku 2017 mogą wzrosnąć o ponad 20 procent. Jego zdaniem „cyfryzacja produkcji przemysłowej to koncepcja rozwoju sama w sobie“. Najsilniejszy wzrost popytu wykazuje produkcja maszyn i urządzeń, inżynieria motoryzacyjna i przemysł elektroniczny. Szczególnym popytem cieszą się usługi związane z technologiami informacyjnymi, oprogramowaniem i sprzętem komputerowym.

Cyfrowa edukacja

Proces dygitalizacji może zostać jednakże wyhamowany wskutek braku wykwalifikowanych pracowników. Intensyfikacja wykorzystania mediów cyfrowych w szkole, w ramach nauki zawodu i w szkolnictwie wyższym ma przeciwdziałać powstawaniu takich niedoborów. Profesor Christoph Meinel, kierownik Instytutu Hasso Plattner w Poczdamie, postuluje stworzenie dygitalnej chmury szkolnej, aby uczniowie mogli korzystać ze wspólnych treści nauczania. Dostrzega on również potencjał wzrostowy we wdrożeniu tzw. masowych otwartych kursów online (engl. Massive Open Online Courses /MOOC/). Instytut Hasso Plattner (HPI) jest uważany na całym świecie za jednego z pionierów cyfrowej edukacji. Został on ufundowany przez Hasso Plattnera, współzałożyciela niemieckiego koncernu informatycznego SAP, i już w roku 2012 uruchomił sieć edukacji społecznej pod nazwą openHPI.de, z której korzysta ponad 100 tys. studentów ze 180 krajów. Zdaniem profesora Meinela „cyfrowe formaty edukacji są idealnym uzupełnieniem i wzbogaceniem tradycyjnych systemów nauczania“.

Usługi internetowe

Także polityka i administracja profilują się na nowo. Do roku 2020 większa część usług administracji rządowych ma być zinformatyzowana. Jednak jak wynika z opublikowanego przez Komisję Europejską „indeksu gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego” Niemcy znajdują się aktualnie wśród krajów europejskich zaledwie w pierwszej połowie. Mówi się, że największe wyzwanie stojące przed administracją to ulepszenie interakcji online między urzędami a obywatelami. Zaledwie 19 procent ludności niemieckiej korzysta dotychczas z usług e-administracji.

Możliwości dygitalizacji skutecznie wykorzystuje Federalny Urząd Spraw Zagranicznych. Prowadzi on otwarty dialog we wszystkich kanałach komunikacyjnych z przeróżnymi grupami społecznymi za granicą, wykorzystując w ten sposób możliwości współtworzenia i oddziaływania na rozwój, jakie daje świat powiązany w sieci. „Dyplomacja cyfrowa“ staje się zatem ważnym instrumentem polityki zagranicznej zorientowanej na kooperację w sieci. Głównym celem jest tutaj dialog i wymiana poglądów. Federalny Urząd Spraw Zagranicznych stawia więc z jednej strony na możliwie największą integrację w sieci, elestyczność i mobilność, z drugiej zaś wyznacza wysokie  standardy techniczne i o charakterze regulacyjnym, zwłaszcza w zakresie bezpiecznej komunikacji i przechowawania danych.

Bezpieczeństwo danych

Bezpieczeństwo i ochrona danych są bezspornie priorytetowym zadaniem rządu federalnego. Głównym celem jest tutaj stworzenie równowagi między interesami bezpieczeństwa konsumentów czy przedsiębiorstw a interesem państwa. W roku 2018 Unia Europejska zamierza wprowadzić ogólne rozporządzenie o ochronie danych dążące do wypracowania jednolicie wysokich standardów ochrony danych w całej Europie. Agenda cyfrowa 2014–2017 rządu federalnego i Strategia cyfrowa 2025 stanowią kolejne kroki i instrumenty umożliwiające skuteczne przeobrażenia cyfrowe. Ponadto planowane jest utworzenie Agencji Cyfrowej, która podobnie jak Federalna Agencja ds. Sieci (Bundesnetzagentur) lub Federalny Urząd ds. Karteli (Bundeskartellamt) miałaby wspierać i monitorować proces dygitalizacji.

Related content