Świat

Inicjatywy antydopingowe

Od chwili powstania Światowej Agencji Antydopingowej (WADA) w 1999 r. i z racji opowiedzenia się zainteresowanych stron za prowadzeniem polityki zerowej tolerancji wobec dopingu zaistniała potrzeba stworzenia jednolitego regulaminu obowiązującego na całym świecie. Światowy Kodeks Antydopingowy (WADC) przyjęto po raz pierwszy w 2003 i zaktualizowano w 2015 r. Jego nowelizacja ma wejść w życie 1 stycznia 2021 r.