Gospodarka i innowacje

Program „Przemysł 4.0”: gospodarka w Niemczech znajduje się na drodze do cyfrowej przyszłości
Program „Przemysł 4.0”: gospodarka w Niemczech znajduje się na drodze do cyfrowej przyszłości Ole Spata/dpa

Dobre miejsce do prowadzenia interesów

Niemcy to czwarta pod względem wielkości gospodarka narodowa na świecie, bardzo innowacyjna i silnie ukierunkowana na eksport. Przyszłość leży w realizacji programu „Przemysł 4.0”.
Cyfrowe przeobrażenia: po internecie nadchodzi teraz internet rzeczy (IoT)
Cyfrowe przeobrażenia: po internecie nadchodzi teraz internet rzeczy (IoT) vectorfusionart/stock.adobe.com
Temat
Internet powoduje zmiany we wszystkich dziedzinach życia społecznego – od gospodarki poprzez edukację aż do zagadnień e-administracji.

160

Liczba

Miliardowy wzrost produktu krajowego brutto do roku 2030: Zgodnie z wynikiem badań przeprowadzonych przez zajmującą się doradztwem strategicznym spółkę McKinsey poprzez konsekwentne wykorzystanie inteligentnych robotów i komputerów samouczących się produkt krajowy brutto Niemiec mógłby powiększyć się do roku 2030 o 160 miliardów euro.

Informacja

INFORMACJA

EXIST Wyposażony w trzy linie program dofinansowania „EXIST” Federalnego Ministerstwa Gospodarki i Energetyki (BMWi) ma na celu poprawę klimatu założycielskiego w uczelniach wyższych i pozauniwersyteckich placówkach naukowo-badawczych. Programem tym Niemcy dla wczesnej fazy zakładanych przedsiębiorstw stworzyły najlepsze warunki startu w skali międzynarodowej. Nowością jest, że od 2015 roku jego finanse są dostępne także dla nastawionych na rozwój technologii, młodych naukowców z Izraela, którzy zamierzają założyć w Berlinie przedsiębiorstwo typu startup.

dpa/Wolfram Kastl - Startups
dpa/Wolfram Kastl - Startups
Temat
Niemcy oferują przedsiębiorstwom typu startup dobrą infrasturkturę i wiele możliwości dofinansowania. Berlin, uważany nawet za europejską stolicę założycieli, przyciąga także wielu młodych, międzynarodowych przedsiębiorców.
Jörg Modrow/laif
Temat
Eksport, inwestycje zagraniczne, targi, globalizacja, handel światowy
Alexander Koerner/Getty Images
Temat
O obliczu niemieckiej gospodarki decydują cztery silne branże przemysłowe. Trzon gospodarki tworzą średnie przedsiębiorstwa.
Thomas Köhler/Photothek via Getty Images
Temat
Niemcy należą do państw uprzemysłowionych o najbardziej zrównoważonym rozwoju. Przedsiębiorstwa uznają swoją odpowiedzialność społeczną.
Informacja

INFORMACJA

Od połowy lat 1990. na całym świecie utrzymuje się tendencja do obniżania stóp podatkowych dla przedsiębiorstw. Także i w Niemczech od dawna nie obowiązują wysokie stopy podatkowe. W porównaniu z innymi krajami świata obciążenie podatkami i opłatami utrzymuje się nawet poniżej średniej. ­Średnie obciążenie podatkowe przedsiębiorstw wynosi mniej niż 30 procent, a w niektórych regionach Niemiec, dzięki zróżnicowanej wysokości podatku od działalności przemysłowej i handlowej, ­wynosi ono nawet poniżej 23 procent.

Kamienie milowe
Ute Grabowsky/Photothek via Getty Images
Temat
Niemiecki rynek pracy charakteryzuje się wysoką stopą zatrudnienia i niskim bezrobociem. Dualne kształcenie zawodowe to niemiecki hit eksportowy.

Lista

Największe przedsiębiorstwo

Volkswagen, 592 586 zatrudnionych
Największy bank

Deutsche Bank, 98 138 zatrudnionych
Najważniejszy indeks giełdowy
Deutscher Aktienindex (DAX)
Największy teren targowy
Hanower
Największy producent samolotów
Airbus-Hamburg

600

Liczba

dostawców usług internetowych i innych organizacji z 60 krajów jest podłączonych do DE-CIX, węzła internetowego we Frankfurcie nad Menem, który ma największą przepustowość danych na świecie – w 2015 r. po raz pierwszy osiągnięto wartość 4 terabitów na sekundę. Przedsiębiorstwo usługowe DE-CIX ma również własne węzły w Marsylii (Francja), Palermo (Włochy) i Dallas (USA), a obecnie zakłada kolejny w Stambule (Turcja).

The New York Times/Redux/laif
Temat
Niemiecka gospodarka stoi u progu czwartej rewolucji przemysłowej. Rząd Federalny przyspiesza transformację cyfrową.
Informacja

INFORMACJA

Karriere-Kompass Deutschland – ta ­aplikacja stworzona w 2015 r. informuje szczegółowo po niemiecku i angielsku o możliwościach nauki, studiowania i pracy w Niemczech. Aplikacja ta skierowana jest przede wszystkim do młodych ludzi w Europie i dzięki niej można zapoznać się z wszystkimi podstawowymi ­tematami. Obejmuje m. in. takie kwestie jak kultura przedsiębiorstw w Niemczech oraz pomoce przy formułowaniu podań o pracę. Ponad 200 odsyłaczy prowadzi bezpośrednio do właściwych miejsc w sieci.

Jan Woitas/dpa
Temat
Więcej informacji w skrótowym przeglądzie na temat gospodarki i innowacji, do tego odsyłacze.