Dobre miejsce do prowadzenia interesów

Centrum finansowe z tradycjami: najważniejsza giełda niemiecka ma swoją siedzibę we Frankfurcie nad Menem
Centrum finansowe z tradycjami: najważniejsza giełda niemiecka ma swoją siedzibę we Frankfurcie nad Menem Frank Rumpenhorst/dpa
Niemcy to czwarta pod względem wielkości gospodarka narodowa na świecie, bardzo innowacyjna i silnie ukierunkowana na eksport. Przyszłość leży w realizacji programu „Przemysł 4.0”.

Niemcy są największą gospodarką narodową w Unii Europejskiej, a po USA, Chinach i Japonii czwartą pod względem wielkości na świecie. Niemiecka gospodarka zawdzięcza swoją konkurencyjność i globalne powiązania wielkiej innowacyjności oraz silnemu ukierunkowaniu na eksport. W branżach osiągających największe obroty, takich jak produkcja samochodów, maszyn i urządzeń, a także w przemyśle chemicznym czy technologii medycznej eksport stanowi ponad połowę wszystkich obrotów. W 2016 r. tylko Chiny i  USA wyeksportowały więcej towarów na świecie. Niemcy inwestują co roku 92 miliardy euro w prace badawczo-rozwojowe. Wiele przedsiębiorstw znajduje się na drodze do realizacji programu „Przemysł 4.0”, który w szczególności przyspiesza proces cyfryzacji w technologii produkcji i logistyce.

picture alliance/Sven Simon

Pozytywna dynamika gospodarcza spowodowała korzystny rozwój rynku pracy. Niemcy ­zaliczają się do krajów o największej stopie zatrudnienia w UE, mają też najniższy wskaźnik bezrobocia wśród młodzieży. Podkreśla to również wagę dualnej metody kształcenia zawodowego, która stała się towarem eksportowym i została wdrożona w wielu krajach. Czynniki takie jak dostępność wykwalifikowanych pracowników, infrastruktura i bezpieczeństwo prawne to dalsze zalety lokalizacji działalności gospodarczej w Niemczech, oscylującej w wielu międzynarodowych rankingach na czołowych miejscach. Szefem Federalnego Ministerstwa Gospodarki i Energii jest Peter Altmaier (CDU).

Od 1949 r. model społecznej gospodarki rynkowej stanowi podstawę niemieckiej polityki gospodarczej. Społeczna gospodarka rynkowa gwarantuje przedsiębiorcom wolność prowadzenia działalności gospodarczej, dążąc zarazem do zrównoważenia różnic społecznych. Koncepcja ta, opracowana w okresie powojennym przez późniejszego kanclerza Ludwiga Erharda, skierowała kraj na drogę pomyślnego rozwoju. Niemcy aktywnie współdziałają w procesie globalizacji i angażują się na rzecz zrównoważonego globalnego systemu gospodarczego, który ma stwarzać sprawiedliwe szanse dla wszystkich.

Niemcy to jeden z dwunastu krajów, które w 2002 r. wprowadziły walutę euro. Kryzys na rynkach ­finansowych (w 2008 r.) oraz kryzys zadłużenia, ­który po nim nastąpił, dotknęły całą strefę euro, w tym również Niemcy. Rząd niemiecki zatrzymał wówczas dalsze zadłużanie za pomocą dwutorowej strategii i podjął kroki zmierzające do zwiększenia innowacyjności. W 2014 - po raz pierwszy od 1969 r., udało mu się przedstawić zrównowa­żony budżet federalny.

Małe i średnie przedsiębiorstwa, stanowiące ­ponad 99 procent wszystkich firm, tworzą strukturalny trzon gospodarki. Uzupełniają one ­koncerny, notowane głównie na niemieckim indeksie giełdowym DAX na giełdzie frankfurckiej, najważniejszym centrum finansowym w Europie kontynentalnej. We Frankfurcie nad Menem swoją siedzibę ma również Europejski Bank Centralny, który jako instytucja unijna czuwa między innymi nad stabilnością waluty euro.

Related content