Historia

picture-alliance/akg-images

Spojrzenie na długą drogę na Zachód

Zakończenie kwestii niemieckiej– spojrzenie na długą drogę na Zachód.
picture-alliance/akg-images
Temat
Zakończenie kwestii niemieckiej– spojrzenie na długą drogę na Zachód: 1830–1848 epoka przedmarcowa i ruch z kościoła św. Pawła.
picture-alliance/akg-images
Temat
Zakończenie kwestii niemieckiej– spojrzenie na długą drogę na Zachód: 1871 utworzenie Rzeszy.
picture alliance/Photoshot
Temat
Zakończenie kwestii niemieckiej – spojrzenie na długą drogę na Zachód: 1914–1918 I wojna światowa.
picture-alliance/akg-images
Temat
Zakończenie kwestii niemieckiej – spojrzenie na długą drogę na Zachód: 1919–1933 Republika Weimarska.
picture-alliance/akg-images
Temat
Zakończenie kwestii niemieckiej– spojrzenie na długą drogę na Zachód: 1933–1945 Okres narodowego socjalizmu.
picture-alliance/UPI
Temat
Zakończenie kwestii niemieckiej– spojrzenie na długą drogę na Zachód: 1949–1990 „dwupaństwowość” Niemiec.
picture-alliance/akg-images
Temat
Zakończenie kwestii niemieckiej– spojrzenie na długą drogę na Zachód.
picture-alliance/ZB
Temat
Proces zjednoczenia jest procesem bezprecedensowym w historii i aktem narodowego wysiłku, którego ukończenie nie jest możliwe w ciągu kilku lat.
dpa/Daniel Kalker
Temat
Już w traktacie zjednoczeniowym Berlin został wybrany na stolicę Niemiec.
picture-alliance/ZB
Temat
Nuo 1990 m. spalio 3 d. Vokietija yra vėl suvienyta valstybė. VDR žmonių Taiki revoliucijos dėka griuvo siena, kuri buvo padalijusi Vokietiją į Rytų ir Vakarų.