Aktorzy i instrumenty

Rainer Jensen/dpa
Dobrze wiedzieć: Więcej informacji w krótkim przewodniku na temat kultury i mediów, dalsze linki.

Pełnomocnik Rządu Federalnego 
ds. Kultury i Mediów

Pełnomocnik Rządu Federalnego ds. Kultury i Mediów (BKM - Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien), Monika Grütters, jako minister stanu podlega bezpośrednio Kanclerzowi Niemiec. Do jej ­zadań należy m. in. promowanie instytucji i projektów kulturalnych o znaczeniu narodowym.

bundesregierung.de

Institut Goethego

Institut Goethego (Goethe-Institut e. V.) to niemiecki instytut kulturalny posiadający przedstawicielstwa na całym świecie. Jego zadaniem jest promocja nauki języka niemieckiego za granicą, pielęgnacja międzynarodowej współpracy kulturalnej i popularyzowanie kompleksowego wizerunku Niemiec.

goethe.de

Instytut Stosunków Kulturalnych z Zagranicą

Instytut Stosunków Kulturalnych z Zagranicą ­(ifa - Institut für Auslandsbeziehungen) wspiera międzynarodową wymianę sztuki, dialog grup i ugrupowań społecznych i przekaz informacji z zakresu zagranicznej polityki kulturalnej.

ifa.de

Niemiecka Federalna Fundacja Kultury

Niemiecka Federalna Fundacja Kultury (Die Kulturstiftung des Bundes) wspiera sztukę i kulturę na płaszczyźnie państwowej. Jej celem jest wspieranie innowacyjnych programów i projektów w ­kontekście międzynarodowym.

kulturstiftung-des-bundes.de

Dom Kultur Świata

Dom Kultur Świata (Haus der Kulturen der Welt) w Berlinie jest to centrum międzynarodowej wymiany kulturalnej i forum dla aktualnych dyskursów.

hkw.de

Niemiecka Rada Kultury

Niemiecka Rada Kultury (Deutscher Kulturrat e. V.) jest uznaną organizacją nadrzędną skupiającą 258 niemieckich stowarzyszeń i organizacji kulturalnych.

kulturrat.de

Centralny Wydział Szkolnictwa za Granicą

Centralny Wydział Szkolnictwa za Granicą (ZfA - ­Zentralstelle für das Auslandsschulwesen) opiekuje się i wspiera około 1 200 szkół, w tym około 140 niemieckich szkół za granicą.

auslandsschulwesen.de

Related content