Innowacyjny sektor działalności twórczej

Także wśród młodych przedsiębiorców z zagranicy Berlin uchodzi za centrum działalności typu start-up
Także wśród młodych przedsiębiorców z zagranicy Berlin uchodzi za centrum działalności typu start-up Marko Priske/laif
Niemiecki sektor działalności twórczej to dynamicznie rozwijająca się branża o wysokim potencjale. Cieszy się ona szczególnie mocną pozycją w dużych miastach.

Podmioty prowadzące działalność kulturalną i twórczą należą do najbardziej innowacyjnych gałęzi gospodarki. W Niemczech ich wkład do całkowitej produkcji gospodarczej (wartość dodana brutto) stale rośnie i osiąga obecnie poziom dużych sektorów przemysłowych jak np. sektoru budowy maszyn. Obroty uzyskane z działalności branży twórczej, 
do której należy około 253 tys. przedsiębiorstw 
i w której pracuje 1,6 mln osób, wynosiły w roku 2016 około 154 mld euro. Rząd federalny pragnie świadomie wzmocnić przemysł kreatywny i kultury i w tym celu dalej rozwijać narzędzia wsparcia 
i opcje finansowania.

dpa/Jens Kalaene

Wspólnym ogniwem kulturalnej i twórczej działalności gospodarczej jest akt twórczy, który stanowi źrodło artystycznych, literackich, kulturalnych, muzycznych, architektonicznych lub kreatywnych treści, dzieł, produktów, produkcji lub usług. Pod względem strukturalnym branżę tę reprezentują przede wszystkim wolne zawody oraz małe i średnie przedsiębiorstwa. 
Są to głównie przedsiębiorstwa komercyjne – 
a więc nie działające w pierwszym rzędzie w ramach sektora publicznego (muzea, kina, orkiestra) czy ugrupowań społecznych (stowarzyszenia artystyczne, fundacje). Dzięki konsekwentnemu wspieraniu zakładania działalności gospodarczej w wielu miastach powstało sporo nowych firm oferujących przede wszystkim usługi w dziedzinach design, oprogramowania komputerowego i gier. Zwłaszcza dwie ostatnie branże wykazują duży potencjał dzięki łączeniu różnych dyscyplin takich jak film, wideo, muzyka, tekst i animacja. Ich dochody w 2016 roku osiągnęły 29 mld euro. Jednym z najdynamiczniej rozwijających się, nie mający sobie równego pod względem gęstości infrastruktury 
w zakresie gier i dysponujący również zapleczem w postaci odpowiednich uczelni, jest region Berlin-Brandenburgia z ponad 200 firmami. Ale także Frankfurt nad Menem, Hamburg, Lipsk, Kolonia i Monachium słyną z prężnie działających klastrów w dziedzinie twórczej.

Related content