Tętniący życiem naród z tradycją kulturową

W Niemczech istnieje wiele możliwości prezentacji sztuki teatralnej
W Niemczech istnieje wiele możliwości prezentacji sztuki teatralnej Arno Burgi/dpa
Autorytet Niemiec jako dużego europejskiego narodu z tradycją kulturową opiera się na znanych nazwiskach, współczesnej scenie artystycznej tętniącej życiem i otwartej na świat wieloaspektowości.

Nie istnieje jedna jedyna kultura Niemiec. Jest ich wiele. Egzystują równocześnie obok siebie. Są często niezwykle pełne rozbieżności, przeplatają się, odpychają się i przyciągają się wzajemnie. Mówić o Niemczech jako o narodzie z tradycją kulturową, oznacza w 21 wieku, mówić o zintegrowanym, nieustannie rozwijającym się żywym organiźmie, którego rozmaitość jest zaskakująca, irytująca, 
często również męcząca.

Getty Images/Sean Gallup

Po pierwsze obraz ten sięga korzeniami do tradycji systemu państwa federacyjnego, którego istnienie jako całość datuje się dopiero od 1871 roku. Zarówno powstała w 1949 roku Republika Federalna Niemiec jak i zjednoczone od 1990 Niemcy świadomie ­pamiętały o tradycji federalizmu i pozostawiły krajom związkowym ich ­autonomię w dziedzinie kultury. 
Dopiero od 1998 roku w Kancelarii Federalnej istnieje Urząd Pełnomocnika ­Rządu Federalnego ds. Kultury i Mediów. Konsekwencją struktury ­Niemiec, ­złożonej z wielu dawnych państw ­małej i średniej wielkości oraz wolnych miast Niemiec, jest między ­innymi około 300 teatrów dotowanych z funduszy miast 
i krajów związ­kowych oraz 130 zawodowych orkiestr połączonych w części z ośrodkami 
radiowo-telewizyjnymi. Jedyny w swoim rodzaju krajobraz muzealny tworzy ponadto 540 ­muzeów sztuki szczycących się bogatymi ­kolekcjami między­narodowymi. Tej różnorodności instytucji kulturalnych Niemcy zawdzięczają czołową pozycję w tej dzie­dzinie. System teatrów, orkiestr i muzeów, ­głównie organizowany ze środków budżetowych, jest przyjmowany na ogół z pełną akceptacją. 
Jednakże w ­obliczu ograniczonych środków 
finansowych budżetów publicznych jak również socjode­mograficznie i medialnie uwarunkowanych procesów ­przemian, takich jak digitalizacja, znajduje się on w fazie przemian i nowej orientacji.

Swój autorytet ważnego narodu z tradycją kultu­rową Niemcy zawdzięczają sławnym nazwiskom z przeszłości, takim jak Bach, Beethoven i Brahms w muzyce czy Goethe, Schiller i Tomasz Mann 
w literaturze. Również artystyczne koncepcje ­modernizmu posiadają we wszystkich formach sztuki wybitnych przedstawicieli.

Po drugie kraj przeszedł proces, który został zapoczątkowany już wcześniej w innych krajach europejskich. Bazując na własnych tradycjach oraz wpływach zewnętrznych otworzył się i opracował nową strategię. Młodzi artyści z pochodzeniem migracyjnym odkryli formy artykulacji umożliwiające muzyczną i poetycką reakcję na zetknięcie się i stapianie ze sobą różnych kultur krajów pochodzenia.

W zacierającym się obszarze granicznym między rozrywką a kulturą wysoką regionalne ośrodki artystyczne i kulturalne przemieniły się coraz bardziej w tętniące życiem centra nowej kultury niemieckiej. Wspólnie tworzą one silne pole energetyczne, odzwierciedlenie Niemiec w skonsolidowanej formie. We współpracy z Humboldt-­Forum powstanie ponadto do roku 2019 kolejny modelowy projekt kulturalny w odbudowanym zamku w centrum Berlina – odznaczający się otwartością na świat i mający na celu umożliwienie międzynarodowej wymiany wiedzy i dialogu między kulturami.

Related content