Państwo i polityka

0,0

Liczba

euro wynosił deficyt Niemiec na płaszczyźnie federalnej w roku 2014. Wydatkom rzędu 296 500 milionów euro odpowiadały wpływy w wysokości 296 500 milionów euro. Rządząca Wielka Koalicja osiągnęła w ten sposób historyczny wynik. Po raz pierwszy od 45 lat, czyli od roku budżetowego 1969, na płaszczyźnie federalnej nie zaciągnięto nowych długów.

Nikada/Getty Images
Temat
Niemcy są demokracją parlamentarną. Organami konstytucyjnymi są Bundestag, Bundesrat, Prezydent Federalny, Rząd Federalny i Federalny Trybunał Konstytucyjny.
Kamienie milowe

Lista

Największy kraj związkowy
Nadrenia Północna-Westfalia (17,6 mln mieszkańców)
Największa pozycja w budżecie
Praca i sprawy socjalne (122 mld euro)
Największa komisja Bundestagu

Gospodarka i energetyka (46 członków)
Najwyższa frekwencja
w wyborach do Bundestagu w 1972 r. (91,1 procent)
Największa frakcja poselska
CDU, CSU (310 posłów)
David Baltzer/Zenit/laif
Temat
Zaangażowanie w partiach jest klasycznym sposobem udziału w kształtowaniu życia społecznego, wielu młodych ludzi korzysta z możliwości partycypacji w ugrupowaniach obywatelskich.
Andreas Pein/laif
Temat
Pamięć o zbrodniach narodowego socjalizmu, ale również o niesprawiedliwości ustroju NRD w Niemczech, pod trzymywana jest w licznych miejscach pamięci.
Diagram
Informacja

INFORMACJA

W wielu niemieckich i innych europejskich miastach kamienie pamięci wpuszczone w bruk przypominają, że w tym miejscu mieszkali lub pracowali żydowscy mieszkańcy, którzy za czasów narodowego socjalizmu byli prześla­dowani, mordowani, deportowani albo wypędzani. Kamienie te to betonowe klocki o wymiarach ok. 10 na 10 centymetrów, na wierzchu obite mosiądzem i opatrzone napisem zawierającym imiona i nazwiska oraz daty urodzenia i śmierci w celu pamięci o tych ofiarach.

Soeren Stache/dpa
Temat
Więcej informacji w skrótowym przeglądzie na temat państwa, polityki, współczesności, do tego odsyłacze.
Świat