Państwo i polityka

Budynek Reichstagu w Berlinie od 1999 r. jest siedzibą Bundestagu. Sir Norman Foster zaprojektował szklaną kopułę budynku
Budynek Reichstagu w Berlinie od 1999 r. jest siedzibą Bundestagu. Sir Norman Foster zaprojektował szklaną kopułę budynku picture-alliance/Daniel Kalker

Nowe zadania

Republika Federalna Niemiec jest żywą demokracją o określonym systemie wartości i różnorodnym krajobrazie politycznym.

0,0 euro

Liczba

wynosił deficyt Niemiec na płaszczyźnie federalnej w 2017 roku. Wydatkom rzędu 325,4 mld euro odpowiadały wpływy 
w wysokości 330,4 mld euro. To już 
po raz czwarty z rzędu państwo nie 
zaciągnęło nowych długów. Przyczyniły się do tego głównie wyższe dochody podatkowe dzięki dobrej koniunkturze gospodarczej. → bundeshaushalt-info.de

Nikada/Getty Images
Temat
Niemcy są demokracją parlamentarną. Organami konstytucyjnymi są Bundestag, Bundesrat, Prezydent Federalny, Rząd Federalny i Federalny Trybunał Konstytucyjny.
Kamienie milowe

LISTA

Największy kraj związkowy
Nadrenia Północna-Westfalia 
(17,9 mln mieszkańców)
Największa pozycja w budżecie
Praca i sprawy socjalne (137,6 mld euro)
Największa komisja Bundestagu
Gospodarka i energetyka (49 członków)
Najwyższa frekwencja
w wyborach do Bundestagu w 1972 r. (91,1 procent)
Największa frakcja poselska
­ 
CDU, CSU (246 posłów)
RONNY HARTMANN/AFP/Getty Images
Temat
Plan pracy Rządu Federalnego przewiduje tematy takie jak kształtowanie imigracji, wzmocnienie spójności społecznej oraz rozbudowa infrastruktury cyfrowej
David Baltzer/Zenit/laif
Temat
Zaangażowanie w partiach jest klasycznym sposobem udziału w kształtowaniu życia społecznego, wielu młodych ludzi korzysta z możliwości partycypacji w ugrupowaniach obywatelskich.
Andreas Pein/laif
Temat
Pamięć o zbrodniach narodowego socjalizmu, ale również o niesprawiedliwości ustroju NRD w Niemczech, pod trzymywana jest w licznych miejscach pamięci.
Diagram
Informacja

INFORMACJA

W wielu niemieckich i innych europejskich miastach kamienie pamięci wpuszczone w bruk przypominają, że w tym miejscu mieszkali lub pracowali żydowscy mieszkańcy, którzy za czasów narodowego socjalizmu byli prześla­dowani, mordowani, deportowani albo wypędzani. Kamienie te to betonowe klocki o wymiarach ok. 10 na 10 centymetrów, na wierzchu obite mosiądzem i opatrzone napisem zawierającym imiona i nazwiska oraz daty urodzenia i śmierci w celu pamięci o tych ofiarach.

Soeren Stache/dpa
Temat
Więcej informacji w skrótowym przeglądzie na temat państwa, polityki, współczesności, do tego odsyłacze.
Świat