Aktorzy i instrumenty

Soeren Stache/dpa
Więcej informacji w skrótowym przeglądzie na temat państwa, polityki, współczesności, do tego odsyłacze.

Partie polityczne

W Niemczech panuje ustrój demokracji partyjnej. W Bundestagu 19. kadencji reprezentowanych jest siedem partii – CDU, CSU, SPD, AfD, FDP, Lewica 
i Sojusz 90/Zieloni. Poza tym istnieje 25 małych partii, których wpływ na politykę federalną 
ze względu na 5-procentowy próg wyborczy jest ograniczony. Niektóre z nich są jednak repre­zentowane w parlamentach krajów związkowych. ­Socjaldemokratyczna Partia Niemiec (SPD) ma ­najwięcej członków (463 700). Unia Chrześcijańsko-Demokratyczna (CDU) ma ich ok. 427 tys., a jej siostrzana partia CSU w Bawarii 141 tys. (2017).

bundeswahlleiter.de

Związki zawodowe

Federacja Niemieckich Związków Zawodowych (DGB) zrzesza osiem związków zawodowych 
i 6 milionów członków. Największy związek 
zawodowy o liczbie 2,3 mln członków to IG Metall; reprezentuje on między innymi pracowników przemysłu samochodowego. Opinie ­związków zawodowych mają znaczenie i wpływ na ­debaty polityczne.

dgb.de

Zrzeszenia branżowe

Federalne Zrzeszenie Przemysłu Niemieckiego (BDI) jako dachowa organizacja przemysłu łączy 35 zrzeszeń branżowych i przemawia w imieniu około 100 000 przedsiębiorstw.

bdi.de

Ruchy społeczne

Od lat 70. wielu ludzi w Niemczech działa ­aktywnie w ugrupowaniach proekologicznych, inicjatywach obywatelskich i organizacjach ­pozarządowych. Największym zrzeszeniem 
proekologicznym jest liczące ponad pół miliona członków Niemieckie Zrzeszenie na Rzecz 
Ochrony Środowiska i Przyrody (BUND).

bund.net

Badanie opinii publicznej

Liczne instytuty badania opinii publicznej regularnie analizują klimat polityczny i społeczny 
w Niemczech. ­Infratest dimap, Allensbach, Forsa, Emnid i Forschungsgruppe Wahlen są szczególnie aktywne przed wyborami, ale ­publikują również aktualne cotygodniowe ­barometry opinii.

Related content