Aktorzy & instrumenty

Soeren Stache/dpa
Więcej informacji w skrótowym przeglądzie na temat państwa, polityki, współczesności, do tego odsyłacze.

Partie polityczne

W Niemczech panuje ustrój demokracji partyjnej. W Bundestagu 18. kadencji reprezentowanych jest pięć partii – CDU, CSU, SPD, Lewica i Sojusz 90/Zieloni. Poza tym istnieje 25 małych partii, których wpływ na politykę federalną ze względu na 5-procentowy próg wyborczy jest ograniczony. Niektóre z nich są jednak reprezentowane w parlamentach krajów związkowych. Socjaldemokratyczna Partia Niemiec (SPD) ma najwięcej członków (461 000). Unia Chrześcijańsko-Demokratyczna (CDU) ma ich ok. 459 000, a jej siostrzana partia CSU w Bawarii 147 000 (w 2014 r.).

bundeswahlleiter.de

Związki zawodowe

Federacja Niemieckich Związków Zawodowych (DGB) zrzesza osiem związków zawodowych i 6,1 milionów członków. Największy związek zawodowy o liczbie 2,3 milionów członków to IG Metall; reprezentuje on między innymi pracowników przemysłu samochodowego. Opinie ­związków zawodowych mają znaczenie i wpływ na ­debaty polityczne.

dgb.de

Zrzeszenia branżowe

Federalne Zrzeszenie Przemysłu Niemieckiego (BDI) jako dachowa organizacja przemysłu łączy 36 zrzeszeń branżowych i przemawia w imieniu około 100 000 przedsiębiorstw.

bdi.de

Ruchy społeczne

Od lat 1970. wielu ludzi w Niemczech działa ­aktywnie w ugrupowaniach proekologicznych, inicjatywach obywatelskich i organizacjach ­pozarządowych. Największym zrzeszeniem proekologicznym jest Niemieckie Zrzeszenie na Rzecz Ochrony Środowiska i Przyrody (BUND).

bund.net

Badanie opinii publicznej

Liczne instytuty badania opinii publicznej regularnie analizują klimat polityczny w Niemczech. ­Instytuty takie jak infratest dimap, Allensbach, Forsa, Emnid i Forschungsgruppe Wahlen są szczególnie aktywne przed wyborami, ale ­publikują również aktualne cotygodniowe ­barometry opinii.

Related content