Aktywna polityka

Bundestag w Berlinie to scena polityczna. W skład Bundestagu 19. kadencji wchodzi 709 posłów
Bundestag w Berlinie to scena polityczna. W skład Bundestagu 19. kadencji wchodzi 709 posłów RONNY HARTMANN/AFP/Getty Images
Plan pracy Rządu Federalnego przewiduje tematy takie jak kształtowanie imigracji, wzmocnienie spójności społecznej oraz rozbudowa infrastruktury cyfrowej

Tytuł, jakim wielka koalicja opatrzyła swój ­program rządowy na okres do 2021 r., to „Nowy przełom dla Europy. Nowa dynamika dla ­Niemiec. Nowa więź dla naszego kraju”. ­Zamierza ona podjąć kroki w celu umacniania Unii Europejskiej jako gwaranta pokoju, bezpieczeństwa i dobrobytu. W celu zapewnienia zrównoważonego budżetu, który jest realizowany od 2014 r., rząd niemiecki postrzega siebie jako odpowiedzialnego za stabilność waluty i pragnie stanowić przykład dla swoich partnerów w strefie euro. Jednocześnie wyraża gotowość wniesienia większego wkładu do budżetu UE. Wraz z Francją pragnie on wzmocnić i zreformować strefę euro tak, by mogło ono lepiej stawić czoła globalnym kryzysom.

dpa/Sören Stache

W przypadku Niemiec jego celem jest, aby dobra sytuacja gospodarcza przyniosła korzyści wszystkim, co powinno prowadzić do większej sprawiedliwości społecznej i wzmocnić wiarę obywateli w polityczną zdolność do działania.

Wynik wyborów do Bundestagu w 2017 roku przyniósł poważne straty już partiom ludowym ostatniej kadencji. Znaczny wzrost ­głosów odnotowała tymczasem prawicowa ­populistyczna parta AfD, która po raz pierwszy i jako największa partia opozycyjna weszła do Bundestagu. Pomimo utrzymującej się ­pozytywnej sytuacji gospodarczej wiele osób z niepokojem patrzy w przyszłość. Tak więc również z tego powodu rząd niemiecki postanowił zadbać o spójność społeczną w kraju i przezwyciężanie podziałów. Cele te zamierza osiągnąć poprzez faktyczne wzmocnienie ­pozycji rodzin, poprawę zabezpieczenia finansowego na starość i w przypadku bezrobocia oraz promowanie edukacji, innowacji i cyfryzacji. Kluczową kwestią jest skuteczniejsze ­zarządzanie imigracją i lepsza integracja ­imigrantów. Ustawa Zasadnicza gwarantuje podstawowe prawo do azylu osobom prześladowanym politycznie. RFN będzie nadal ­pomagać ludziom w potrzebie, którzy mają prawo do azylu. Jednocześnie rząd Niemiec wzmaga wysiłki na rzecz opuszczenia kraju przez osoby, które nie mają perspektyw na ­pozostanie w Niemczech. Spodziewa się on ­zakończyć reformę wspólnego europejskiego systemu azylowego do 2018 r.

Bazując na sukcesach

Już w poprzedniej kadencji Bundestag przyjął płacę minimalną obowiązującą po raz pierwszy we wszystkich sektorach. W 2018 r. wyniesie ona 8,84 euro za godzinę i będzie nadal poddawana okresowym kontrolom. Wprowadzenie parytetu kobiet w dużych spółkach akcyjnych nastąpiło w 2016 r. Od końca 2017 r. firmy te spełniły wymóg, aby kobiety zajmowały co ­najmniej 30% miejsc w radach nadzorczych. Na koniec 2017 r. odsetek kobiet zasiadających w radach dwustu największych przedsiębiorstw wynosił 25%. Priorytetem w dalszym ciągu pozostanie kontynuacja przełomu energetycznego, w wyniku którego Niemcy już teraz znacznie zwiększyły udział odnawialnych źródeł energii oraz rozbudowa infrastruktury cyfrowej.

Related content