Różnorodna partycypacja

Instrumenty demokracji bezpośredniej takie jak plebiscyty są częściej stosowane na płaszczyźnie samorządowe
Instrumenty demokracji bezpośredniej takie jak plebiscyty są częściej stosowane na płaszczyźnie samorządowe David Baltzer/Zenit/laif
Zaangażowanie w partiach jest klasycznym sposobem udziału w kształtowaniu życia społecznego, wielu młodych ludzi korzysta z możliwości partycypacji w ugrupowaniach obywatelskich.

Partie polityczne zajmują centralną i uprzywilejowaną pozycję w systemie politycznym ­Republiki Federalnej Niemiec. Artykuł 21 Ustawy Zasadniczej stanowi, że „partie współdziałają przy kształtowaniu woli politycznej narodu“. Z tym wiąże się zobowiązanie do demokracji wewnątrzpartyjnej: przewodniczący, gremia i kandydaci są wybierani na zjazdach partii w głosowaniu tajnym przez delegatów, wybranych uprzednio przez zwykłych członków. 
W celu wzmocnienia demokracji wewnątrzpartyjnej partie polityczne przeprowadzały ostatnio wśród swoich członków ankiety bezpośrednie na decydujące tematy. Referendum członków SPD nad umową koalicyjną w 2018 r. zadecydowało o utworzeniu wspólnego rządu federalnego wraz z CDU/CSU. Partie pozostają zasadniczo formami wyrazu życia społecznego, jakkolwiek tracą siłę spajania. Partie CDU, CSU i SPD mają razem około miliona członków – biorąc jednak pod uwagę, że uprawnionych do głosowania jest 61,5 mln ludzi, to liczba ta stanowi jedynie 1,7% ogółu wyborców. Również frekwencja wyborcza tendencyjnie spada. Podczas gdy decyzje wyborcze w latach 70-tych i 80-tych popierane były niezmiennie wysoką i najwyższą frekwencją wyborczą (91,1% w 1972 r.), w latach 2013 i 2017 wzięło udział w wyborach ­odpowiednio tylko 71,5% i 76,2% uprawnionych.

picture alliance/ZB

Młodzi ludzie chętniej korzystają z możliwości partycypacji w ramach inicjatyw obywatelskich lub organizacji pozarządowych. Również media społecznościowe stają się coraz ważniejszymi platformami wypowiedzi i działania. Obywatele uczestniczą w procesie politycznym także za pośrednictwem instru­mentów demokracji bezpośredniej takich jak referenda. W krajach związkowych i na płaszczyźnie samo­rządowej w przeszłości coraz częściej stoso­wano i korzystano z możliwości demokracji bezpośredniej.

Related content