Aktorzy i instrumenty

United Nations Building New York
United Nations Building New York Bill Losh/Getty Images
Więcej informacji w krótkim zarysie na temat polityki zagranicznej, linki kierujące dalej.

Przedstawicielstwa dyplomatyczne

Niemcy utrzymują stosunki dyplomatyczne z 195 państwami i są reprezentowane na całym świecie przez 227 przedstawicielstw, w tym 153 ambasady. Również w dwunastu międzynarodowych organizacjach Niemcy mają swoje Stałe Przedstawicielstwa.

diplo.de

Organizacje multilateralne

Niemcy przejmują odpowiedzialność w organi­zacjach multilateralnych, takich jak Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ), Unia Europejska (UE), Pakt Północnoatlantycki (NATO), Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE), Rada Europy, Organizacja Współpracy Gospo­darczej i Rozwoju (OWGR), Światowa Organizacja Handlu (WTO) lub Międzynarodowy Fundusz ­Walutowy (IWF).

Bundeswehra

Bundeswehra po przeprowadzeniu reformy ­wewnętrznej liczy około 180 000 żołnierzy czynnych, 21 000 wśród nich to kobiety. 3 700 członków ­rodzin niemieckich Sił Zbrojnych zostało wysłanych w 2018 roku do 14 różnych misji zarządzania kryzysowego.

bundeswehr.de

Eksperci w dziedzinie zapobiegania konfliktom

Centrum Międzynarodowych Misji Pokojowych (ZIF) kształci specjalistów cywilnych w celu ­wsparcia operacji w regionach objętych kryzysem i pośredniczy w znalezieniu ekspertów.

zif-berlin.org

Think tanki w dziedzinie polityki zagranicznej

Znaczące instytuty badawcze w dziedzinie polityki zagranicznej i bezpieczeństwa to Niemieckie Towarzystwo Polityki Zagranicznej (DGAP), German ­Institute of Global and Area Studies (GIGA), Heska Fundacja Badań nad Pokojem i Konfliktami (HSFK), Instytut Badań nad Pokojem i Polityką Bezpieczeństwa (IFSH) oraz Fundacja Nauka i Polityka (SWP).

Fundacje polityczne

Fundacje bliskie partiom, takim jak CDU, CSU, SPD, Die Linke, Bündnis 90/Die Grünen i FDP, ­poprzez swoje biura obecne są na całym świecie. Ze środków z budżetu federalnego fundacje finansują kształcenie polityczne, rozwój gospodarczy i dialog demokratyczny w poszczególnych krajach partnerskich.

Related content