Więcej informacji w skrótowym przeglądzie na temat społeczeństwa, do tego odsyłacze.

Urząd Federalny ds. Migracji i Uchodźców

Urząd oferuje wszystkie informacje o pobycie w Niemczech i rozpatruje wnioski o azyl.

bamf.de

Niemiecka Konferencja Islamu

Od 2006 r. wraz z utworzeniem Niemieckiej 
Konferencji Islamu (DIK) stworzono platformę długotrwałego dialogu między państwem nie­mieckim a muzułmanami żyjącymi w Niemczech.

deutsche-islam-konferenz.de

Niemiecka Służba Ochotnicza

Ta oferta skierowana jest do kobiet i mężczyzn, którzy chcą się zaangażować na rzecz dobra ­społecznego – w zakresie spraw socjalnych, eko­logii, kultury czy sportu, integracji lub obrony ­cywilnej i zapobiegania katastrofom.

bundesfreiwilligendienst.de

Narodowy Plan Działań na Rzecz Integracji

Niemcy chcą być krajem integracji, dlatego 
temat ten jest jednym z priorytetów pracy rządu federalnego od 2005 r. Co roku odbywa się 
szczyt integracyjny.

bundesregierung.de

Instytuty badania opinii publicznej

Wiele znanych instytutów badania opinii publicznej regularnie bada nastawienie Niemców i w dni wyborcze publikuje szacunkowe wyniki badań. 
Do najbardziej znanych należą Forschungsgruppe Wahlen, FORSA, EMNID i Infratest DIMAP 
oraz Instytut Demoskopii w Allensbach.

Federalna Agencja Pracy

Narodowa agencja pracy odpowiada za 
pośrednictwo pracy i działania wspierające 
oraz zastępcze świadczenia finansowe.

arbeitsagentur.de

Fundacje

Niemcy należą w Europie do krajów o największej gęstości fundacji. Średnio w Niemczech na 100 000 mieszkańców przypada 26,5 fundacji. Najbardziej znana jest Stiftung Warentest, która na zlecenie państwa porównuje towary.

stiftungen.org

Related content