Wzbogacająca różnorodność

Zmiany demograficzne stanowią ogromne wyzwanie dla Niemiec
Zmiany demograficzne stanowią ogromne wyzwanie dla Niemiec Gregor Hohenberg/laif
Niemcy są krajem otwartym na świat, cechuje je pluralizm stylów życia. W nadchodzących latach zmiany demograficzne będą odgrywały ogromną rolę.

Niemcy liczące 82,6 miliona mieszkańców są najliczebniejszym narodem w Unii Europejskiej. Ten nowoczesny, otwarty na świat kraj stał się ważnym państwem przyjmującym 
imigrantów. Ponad 18,6 miliona osób w Niemczech wywodzi się ze środowisk migracyjnych. 
Niemcy zaliczają się obecnie do krajów, 
w których istnieją najbardziej liberalne przepisy imigracyjne. Według badania Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) z 2017 r. Niemcy są drugim po USA krajem, ­który imigranci wybierają najchętniej.

picture alliance/blickwinkel/Ziese

Większość ludzi w Niemczech cieszy się wysokim standardem życia w skali międzynarodowej i możliwością swobodnego decydowania o jego kształcie. Pod względem rozwoju społecznego badanego przez Organizację Narodów Zjednoczonych 
Niemcy w 2016 r. uplasowały się na czwartym miejscu w rankingu 188 państw. W Indeksie 
Marek Narodowych, międzynarodowej ankiecie wizerunku 50 krajów, Niemcy w 2017 r. zajęły pierwsze miejsce, również ze względu na dobre wyniki uzyskiwane w takich dziedzinach jak 
jakość życia i sprawiedliwość społeczna. Niemcy uważają się za państwo opiekuńcze, które 
za priorytet uznaje zabezpieczenie wszystkich swoich obywateli.

Na kształt życia społecznego wpływa pluralizm stylów życia i różnorodność etniczno-kulturowa. Nowe modele i realia życia zmieniają codzienność społeczeństwa. Imigranci wzbogacają kraj dzięki nowym perspektywom i doświadczeniom. Alternatywne koncepcje życia i różne orientacje sek­sualne spotykają się z otwartością i akceptacją społeczną. Postępuje równouprawnienie kobiet i mężczyzn, tradycyjny podział ról został naruszony. Osoby niepełnosprawne mogą w coraz większym stopniu uczestniczyć w życiu społecznym.

Chyba żaden inny czynnik rozwojowy nie będzie w przyszłości w tak dużym stopniu wpływał na państwo niemieckie, jak zmiany demograf­iczne: Wskaźnik urodzeń ostatnio nieznacznie wzrósł, ale nadal utrzymuje się na stosunkowo niskim poziomie 1,5 dziecka na kobietę. Jednocześnie wydłuża się średnia ­długość życia. Według federalnego urzędu statystycznego do 2060 r. liczba ludności Niemiec zmniejszy się do 67,6 mln w zależności od poziomu imigracji. Rosnąca liczba osób starszych stawia systemy zabezpieczenia społecznego przed nowymi wyzwaniami.

Zmiany socjoekonomiczne, które dokonały się w minionych latach w Niemczech, doprowadziły do powstania nowych zagrożeń społecznych oraz do zaznaczającego się silniejszego zróżnicowania społeczeństwa ze względu na ekonomiczne warunki życia. Wprawdzie liczba bezrobotnych w 2017 r. była tak niska jak ostatnio w 1991 r. – średnio 2,5 miliona, niemniej jednak prawie co piąta osoba w Niemczech jest zagrożona ubóstwem. Szczególnie narażeni na nie są młodzi ludzie i osoby samotnie wychowujące dzieci. Nadal utrzymują się różnice ekonomiczne między wschodnią a zachodnią częścią Niemiec.

Related content