Środowisko i klimat

picture-alliance/Keystone

Prekursor polityki klimatycznej

Niemcy są w skali międzynarodowej prekursorem w zakresie ochrony klimatu i pionierem w dziedzinie rozszerzania wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Proces odchodzenia od energii atomowej już się rozpoczął.
Sekretariat Ramowej Konwencji ONZ w sprawie Zmiany Klimatu w Bonn czuwa nad realizacją konwencji klimatycznej
Sekretariat Ramowej Konwencji ONZ w sprawie Zmiany Klimatu w Bonn czuwa nad realizacją konwencji klimatycznej Oliver Berg/dpa
Temat
Niemcy odgrywają aktywną rolę w międzynarodowej polityce klimatycznej i angażują się na całym świecie na rzecz współpracy w tej dziedzinie.

1,79

Liczba

mln kilometrów długości liczy niemiecka sieć elektryczna. To 45 razy więcej niż równik. Większa część sieci – 1,44 mln km (80 proc.) – przypada na ­okablowanie ziemne. Około 350 tysięcy km stanowią linie napowietrzne. ­Ponadregionalne sieci najwyższego napięcia liczą 34 810 km. W ramach zapoczątkowanego zwrotu energetycznego planuje się budowę około 2 650 km nowych tras przesyłowych.

Położone na Morzu Północnym parki wiatrowe to główny filar zwrotu w zaopatrzeniu w energię
Położone na Morzu Północnym parki wiatrowe to główny filar zwrotu w zaopatrzeniu w energię Krisztian Bocsi/Bloomberg via Getty Images
Temat
Niemcy już od lat 90. ubiegłego wieku wspierają wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. Zwrot energetyczny ma doprowadzić do zaopatrzenia pokrywanego w przeważającym stopniu przez energię odnawialną.
Elektromobilność to jeden z wielkich przyszłościowych tematów niemieckiego przemysłu samochodowego
Elektromobilność to jeden z wielkich przyszłościowych tematów niemieckiego przemysłu samochodowego Uwe Anspach/dpa
Temat
Ekotechnologia z Niemiec cieszy się międzynarodowym popytem. Branża ta jest ważnym, dynamicznie rozwijającym się rynkiem.
Kleiner Arber
Kleiner Arber picture alliance/ZB
Temat
W 16 parkach narodowych i 15 rezerwatach biosfery pomiędzy Morzem Północnym a Alpami pod szczególną ochroną znajduje się wiele rzadkich gatunków zwierząt i roślin.
Informacja

INFORMACJA

W Niemczech od kilku lat znowu osiedla się coraz więcej dzikich zwierząt. ­Wilki, które żyją obecnie w ponad 30 stadach (liczących według szacunkowych danych łącznie 300 sztuk), przemierzają wschodnie i północne kraje związkowe. Coraz częściej udaje się zobaczyć także żbiki i rysie. Liczba wysiadujących potomstwo par orła ­bielika osiągnęła nieznane nigdy dotąd rozmiary; bobry są znowu prawie powszednim widokiem. Zauważono nawet pojedyncze egzemplarze łosi i niedźwiedzi brunatnych, które przechodzą do Niemiec od wschodnich sąsiadów.

Lista

Największy lądowy park wiatrowy

Reußenköge w Szlezwiku-Holsztynie
Największy park wiatrowy na morzu

alphaventus na Morzu Północnym
Generator wiatrowy o największej mocy
E126/7570 kW, produkcji Enercon
Największy park kolektorów ­słonecznych
Meuro/Schipkau
Największa giełda energii elektrycznej
European Energy Exchange w Lipsku
Kamienie milowe
Angelika Warmuth/dpa
Temat
Więcej informacji w krótkim zarysie dot. środowiska, klimatu i zwrotu energetycznego wraz z dalszymi odsyłaczami.