Przyszłościowa branża zielonych technologii

Elektromobilność to jeden z wielkich przyszłościowych tematów niemieckiego przemysłu samochodowego
Elektromobilność to jeden z wielkich przyszłościowych tematów niemieckiego przemysłu samochodowego Uwe Anspach/dpa
Ekotechnologia z Niemiec cieszy się międzynarodowym popytem. Branża ta jest ważnym, dynamicznie rozwijającym się rynkiem.

Wiodąca rola Niemiec w zakresie technologii ochrony środowiska, odnawialnych źródeł energii i efektywnego wykorzystania zasobów naturalnych oddziałuje pozytywnie na gospodarkę i rynek pracy. Branża ekologiczna wnosi istotny wkład do zrównoważonego wzrostu gospodarczego i przyczynia się do rozwoju nowych technologii – w dziedzinie energetyki, jak i w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych i materiałowych. Prawie 700 000 osób jest zatrudnionych w przemyśle energetycznym, a prawie połowa z nich pracuje w sektorze odnawialnych źródeł energii. Stawia to Niemcy w pierwszej szóstce krajów wiodących pod względem sytuacji zatrudnienia w tej branży, która generalnie jest zdominowana przez małe 
i średnie przedsiębiorstwa, ale i koncerny, takie jak np. Siemens, odgrywają w niej ważną rolę. 
Z etykietą „Greentech Made in Germany” firmy osiągają pokaźne sukcesy eksportowe; ich udział w rynku światowym wynosi około 15 proc. W ramach swojej „Inicjatywy eksportowej – ekotechnologia” Niemcy pragną dalej poprawiać swoją pozycję i uplasować się przede wszystkim jako kraj oferujący kompleksowe rozwiązania.

Elektromobilność jest ważnym
przyszłościowym tematem branży ­ekologicznej

dpa/Ole Spata

Ochrona środowiska i klimatu ma nabrać 
dalszego impetu w wyniku rozwoju elektromobilności. Jej przyszłość to jedno z najpilniejszych zadań także i w Chinach, Japonii i Ameryce Płn. Rząd federalny i branża samochodowa realizują ambitny cel przekształcenia Niemiec w wiodący rynek w zakresie elektromobilności 
i uczestniczenia w globalnym potencjale tego rynku. Rosnąca liczba samochodów elektrycznych ma przyczynić się do dalszej redukcji emisji dwutlenku węgla, do której to w jednej szóstej przyczynia się ruch drogowy. Niemieccy producenci samochodów intensywnie zajmują się koncepcjami elektromobilności. Do roku 2020 zainwestują 40 miliardów euro w badania 
i rozwój i zamierzają zwiększyć liczbę modeli 
do ponad stu. Rząd federalny, chcąc ułatwić przełom pojazdom o napędzie elektrycznym, 
wspiera działania rozwojowe w tym kierunku oferując potencjalnym nabywcom zachęty finansowe w postaci premii, ulg podatkowych i kompleksowych dotacji na poprawę infrastruktury ładowania. Jednocześnie wyraźnie podniósł wydatki na rzecz badań w dziedzinie energetyki. W centrum uwagi znajdują się przede wszystkim badania nad akumulatorami do samochodów elektrycznych. Za pokazowy uchodzi projekt „Akumulator 2020”, w ramach którego mają ­powstać nowe i opracowane w ­wyniku doskonalenia materiały do badania i kons­trukcji najsprawniejszych układów akumulatorów.

Tymczasem na niemieckich i europejskich uniwersytetach i uczelniach powstało około tysiąca innowacyjnych kierunków w zakresie odnawialnych źródeł energii i efektywności energetycznej, które często przyciągają międzynarodowych studentów.

Related content