Aktorzy i instrumenty

Daniel Biskup/laif
Więcej informacji w krótkim przewodniku na temat jakości życia w Niemczech, dalsze linki.

Niemiecka Centrala Turystyki

Od ponad 60 lat Niemiecka Centrala Turystyki (Deutsche Zentrale für Tourismus - DZT) na zlecenie rządu federalnego promuje Niemcy za granicą jako atrakcyjną destynację turystyczną. Motywem wiodącym roku tematycznego 2018 zatytułowanego „Kulinarne Niemcy” będą gościnność i kultura jedzenia. 
Rok tematyczny 2019 poświęcony jest obchodom „100-lecia BAUHAUSu”.

germany.travel

Niemiecki Związek Olimpijski

Niemiecki Związek Olimpijski (Deutscher Olympischer Sportbund - DOSB) jest nadrzędną organizacją niemieckiego sportu. Blisko 91 tys. klubów sportowych zrzesza ponad 27 milionów członków DOSB.

dosb.de

Niemiecki Związek Piłki Nożnej

Liczący ponad 7 mln członków Niemiecki Związek Piłki Nożnej (Deutscher Fußball-Bund - DFB) to największy ogólnokrajowy związek sportowy na świecie – i jedyny, w ramach którego zarówno kobiety jak i mężczyźni zdobyli mistrzostwo świata.

dfb.de

Międzynarodowa promocja sportu

Międzynarodowe Centrum Promocji Sportu działające przy Ministerstwie Spraw Zagranicznych jest od 1961 roku częścią zagranicznej polityki kulturalnej i edukacynej. Dotąd zrealizowano 1 400 projektów 
w ponad 100 krajach. Wsparcie finansowe przeznaczone na cele integracyjne służy głównie zwiększeniu udziału w sporcie kobiet, osób niepełnosprawnych i młodzieży.

dosb.de/sportentwicklung/internationales

Niemiecki Instytut Wina

Niemiecki Instytut Wina (Deutsches Weininstitut - DWI) jest organizacją niemieckiego przemysłu ­winiarskiego zajmującą się komunikacją z otoczeniem i marketingiem. Jej głównym zadaniem jest promowanie jakości i dystrybucji niemieckiego wina.

deutscheweine.de

W Niemczech da się dobrze żyć

W roku 2015 rząd federalny prowadził dialog z mieszkańcami Niemiec dotyczący pojęcia ­dobrobytu. Jego efektem było wyróżnienie 46 stale aktualizowanych wskaźników jakści życia, które sprawiają, że „dobre życie“ da się zmierzyć.

gut-leben-in-deutschland.de

Related content