Demografia

Hans Wiedl/dpa
Na rozwój demograficzny mają wpływ trzy trendy: niski wskaźnik urodzeń, wzrost średniej oczekiwanej długości życia i starzenie się społeczeństwa.

Na rozwój demograficzny mają wpływ trzy trendy: niski wskaźnik urodzeń, wzrost średniej oczekiwanej długości życia i starzenie się społeczeństwa. Najwyższy wskaźnik urodzeń odnotowano w Niemczech w 1964 r, gdy urodziło się 1,36 miliona noworodków; od tamtego czasu w kraju stale utrzymuje się niż demograficzny. Jednak w roku 2016 już po raz piąty z rzędu odnotowano wzrost liczby urodzeń. Osiagnięty w ten sposób wskaźnik dzietności wynoszący 1,59 (liczba dzieci przypadająca na jedną kobietę) przyczynił się do zajęcia przez Niemcy wyższej pozycji pośrodku rankingu krajów europejskich. Niemniej jednak od 35 lat pokolenie dzieci jest o około jedną ­trzecią mniejsze niż pokolenie rodziców – grupa pięćdziesięciolatków jest dzisiaj dwa razy większa od grupy noworodków. Jednocześnie rośnie ­średnia oczekiwana długość życia. W przypadku mężczyzn wynosi ona średnio 78 lat, a kobiet – 83 lata.

Zmiany demograficzne, które pociągają za sobą bardzo poważne konsekwencje dla rozwoju gospodarczego i systemów ubezpieczeń społecznych, łagodzi imigracja. Nieco ponad 22 procent mieszkańców Niemiec (18,64 miliona) pochodzi ze środowisk migracyjnych. Więcej niż połowa z nich posiada niemiecki paszport, Członków czterech mniejszości narodowych uznaje się za „zasiedziałych“ i otacza szczególną ochroną oraz wsparciem: Duńczyków (50 000) i Fryzów (60 000) w Niemczech Północnych, Serbołużyczan (60 000) zamieszkujących tereny wzdłuż granicy polsko-niemieckiej oraz niemieckich Sinti i Romów (70 000).

Related content