Demografia

Hans Wiedl/dpa
Na rozwój demograficzny mają wpływ trzy trendy: niski wskaźnik urodzeń, wzrost średniej oczekiwanej długości życia i starzenie się społeczeństwa.

Na rozwój demograficzny mają wpływ trzy trendy: niski wskaźnik urodzeń, wzrost średniej oczekiwanej długości życia i starzenie się społeczeństwa. Najwyższy wskaźnik urodzeń odnotowano w Niemczech w 1964 r, gdy urodziło się 1,357 miliona noworodków; od tamtego czasu w kraju stale utrzymuje się niż demograficzny (w 2014 r. przyszło na świat 715 000 dzieci). Od roku 1975 współczynnik dzietności z niewielkimi wahaniami wynosi około 1,3 (na 100 kobiet przypada około 130 urodzonych dzieci). Pokolenie dzieci jest więc od 35 lat o około jedną trzecią mniejsze niż pokolenie rodziców – grupa pięćdziesięciolatków jest dzisiaj dwa razy większa od grupy noworodków. Jednocześnie rośnie średnia oczekiwana długość życia. W przypadku mężczyzn wynosi ona średnio 77 lat, a kobiet – 82 lata.

Zmiany demograficzne, które pociągają za sobą bardzo poważne konsekwencje dla rozwoju gospodarczego i systemów ubezpieczeń społecznych, łagodzi imigracja. 20,3 procent mieszkańców Niemiec (16,4 miliona) pochodzi ze środowisk migracyjnych. 9,2 miliona z nich posiada niemiecki paszport, 7,2 miliona stanowią cudzoziemcy. Członków czterech mniejszości narodowych uznaje się za „zasiedziałych“ i otacza szczególną ochroną oraz wsparciem: Duńczyków (50 000) i Fryzów (60 000) w Niemczech Północnych, Serbołużyczan (60 000) zamieszkujących tereny wzdłuż granicy polsko-niemieckiej oraz niemieckich Sinti i Romów (70 000).

Related content