Prognozy gospodarcze OECD

Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) dwa razy do roku analizuje najważniejsze tendencje gos-podarcze i formułuje prognozy na kolejne dwa lata dla 34 krajów członkowskich OECD oraz krajów rozwijających się. Ogólna prognoza zakłada, że wzrost gospodarki światowej w roku 2018 
będzie wyższy o 3,5 procent. Byłaby to najwyższa stopa wzrostu 
od 2010 r. W 2019 roku oczekuje się spowolnienia wzrostu gospodarczego.