Zrównowazony rozwój

Niemcy nie tylko należą do znaczących i dużych państw-donatorów państwowej współpracy rozwojowej, lecz są również w dziedzinie pomocy humanitarnej ważnym dawcą i aktywnym współtwórcą.

Źródło: 
Wartości tymczasowe, stan: kwiecień 2018, OECD/DAC
Źródło: 
Statista
Źródło: 
Statista