Raport o stanie klimatu

Dla Międzyrządowego Zespołu ds. Zmiany Klimatu (Intergovernmental Panel on Climate Change – IPCC), Rady ONZ ds. Klimatu, pracuje 800 naukowców z 80 krajów. Wiosną 2015 roku grupa ekspertów wydała raport stanowiący syntezę piątego sprawozdania oceniającego IPCC. Stwierdza się w nim, że główną przyczyną zmiany klimatu są emisje gazów cieplarnianych. Aby ograniczyć ­tempo ocieplania się Ziemi do dwóch stopni, niezbędne są drastyczne kroki.