Badanie porównawcze PISA


Opublikowana przez OECD na początku 2018 r. analiza specjalna Programu Międzynarodowej Oceny Umiejętności Uczniów (PISA) wykazała, że w Niemczech nadal duże są różnice między wynikami lepiej usytuowanych ucz- niów a wynikami ich równieśników będących w trudnej sytuacji. Podobnie wygląda związek statystyczny między wynikami w nauce a pochodzeniam społecznym. Trend jest jednak pozytywny: równość szans ulega poprawie.