Raport OECD o integracji imigrantów

W minionych latach w Niemczech coraz lepiej przebiegała integracja imigrantów na rynku pracy. W przypadku dzieci 
rodziców urodzonych za granicą istnieją jednak nadal deficyty. Taki jest wynik badania porównawczego Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) pod tytułem „Wskaźniki imigracji w 2015 r.“.