Deutsche Welle (DW)

Deutsche Welle jest państwowym nadawcą telewizji zagranicznej Niemiec i członkiem 
ARD (Związek Niemieckich Nadawców ­Publiczno-Prawnych). DW nadaje ­audycje w 30 językach, oferuje tele­wizję (DW-TV), radio, internet (dw.de) oraz propaguje ­rozwój mediów 
w ramach Akademii DW. German News Service oferuje wszystkim ­zainteresowanym i mediom bezpłatne informacje w 4 językach.