Kamienie milowe

Nauka

1995

Zespół pod kierownictwem elektrotechnika i matematyka Karl­heinza Brandenburga opracowuje w Instytucie im. Fraunhofera w Erlangen format MP3 umożliwiający kompresję sygnałów dźwiękowych.
Jan-Peter Kasper/dpa

2005

Szkoły wyższe przystępują do konkursu Inicjatywy Doskonałości. Pakt dla badań naukowych i innowacji wspiera pozauniwersysteckie organizacje naukowo-badawcze. W 2007 r. zatwierdzono też pakt dla uczelni wyższych.
Jan Woitas/dpa

2008

Dziewięć lat po odkryciu gigantycznego magnetooporu, który umożliwił przełom w odczycie twardych dysków, Niemiec Peter Grünberg i Francuz Albert Fert otrzymują Nagrodę Nobla z dziedziny fizyki.
David Ebener/dpa

2012

Europejski Urząd Patentowy odznacza za całokształt jego pracy fizyka Josefa Bille, będącego wynalazcą lasera do korekcji wzroku. Bille utorował drogę dla współczesnych laserowych operacji oczu zgłaszając prawie 100 patentów.
Europäisches Patentamt (EPA)/dpa

2014

Stefan Hell, dyrektor Instytutu Chemii Biofizycznej Maxa Plancka, wraz z dwoma naukowcami z USA otrzymują Nagrodę Nobla z dziedziny chemii za stworzenie wysokorozdzielczego mikroskopu fluorescencyjnego.
Felix Kästle/dpa

2017

Prawie wszystkie kierunki studiów zostały przekształcone w studia dwustopniowe, kończące się uzyskaniem tytułu Bachelor und Master. Wyjątek stanowią regulowane przez państwo kierunki medycyny i nauk prawnych.
Jan Woitas/dpa