Kamienie milowe

Media

1945

Po reżimie nazistowskim pojawiają się w Niemczech najpierw tylko tak zwane gazety licencyjne. Pierwszą licencję w strefie amerykańskiej przyznano w dniu 1 sierpnia 1945 roku dziennikowi „Frankfurter Rundschau”.
dpa

1950

Sześć zachodnioniemieckich nadawców radiowo-telewizyjnych zawiera w Bremie porozumienie w sprawie utworzenia „Związku Niemieckich Nadawców Publiczno-Prawnych”
Goettert/dpa

1984

Narodziny telewizji komercyjnej w Niemczech. W Ludwigshafen nad Renem nadawanie rozpo­częło „Stowarzyszenie programowe przekazu kablowego i ­satelitarnego”
Roland Witschel/dpa

1995

Lewicowo-liberalny „taz”, jako pierwszy dziennik niemiecki, 
po sześciu latach od narodzin World Wide Web oferuje wydanie online. To „go-live” wpłynęło na gwałtowny wzrost liczby czytelników „digitaz”.
Martin Schutt/dpa

1997

Prawie 4,1 mln Niemców w wieku powyżej 14 lat korzysta z nowych możliwości dostępu do internetu przynajmniej od czasu do czasu. 
W 2014 roku było ich około 55,6 mln, co stanowi 79,1 procent ­ponad 14-latków w Niemczech.
Hubert Link/dpa

2018

Tygodniowo 21 mln mieszkańców ­Niemiec korzysta z Facebooka, 1,8 mln jest aktywnych na Twitterze a 5,6 mln na Instagramie. Liderem jest WhatsApp, z którego w tygodniu korzysta ponad 40 mln użytkowników.
Lukas Schulze/dpa