Kamienie milowe

Społeczeństwo

1955

Dynamiczny wzrost gospodarczy w połowie lat 50. doprowadza do braku siły roboczej w Niemczech. Podpisane zostają umowy o na­borze do pracy z Włochami, Hiszpanią, Grecją, Turcją, Marokiem, Portu­galią, Tunezją, Jugosławią.
nph/Rust/dpa

1964

Milionowy imigrant zarobkowy przybywa do Niemiec. Wraz z nadejściem kryzysu naftowego w 1973 r. nabór do pracy zostaje wstrzymany. W tym czasie w Niemczech żyje już około czterech milionów cudzoziemców.
Ossinger/dpa

1990

Od czasu upadku żelaznej kurtyny oraz wojen w „byłej Jugosławii“ imigracja do Niemiec przybiera na sile. Oprócz tego 400 000 osób niemieckiego pochodzenia z Europy Środkowej i Wschodniej przenosi się do Niemiec.
Waltraud Grubitzsch/dpa

1997

Od połowy lat 1980. poza migrantami zarobkowymi do Niemiec przybywa coraz więcej osób poszukujących azylu. Konwencja dublińska od 1997 r. ustala zasady właściwości państw UE w postępowaniu o udzielenie azylu.
Ralph Peters/dpa

2005

„Mikrospis“ po raz pierwszy stwarza możliwość zróżnicowanej analizy, jaką część społeczeństwa stanowią osoby ze środowisk 
migracyjnych. W 2015 r. co piąty mieszkaniec Niemiec pochodzi 
ze środowisk migracyjnych.
Waltraud Grubitzsch/dpa

2014

Ponad 200 000 ludzi składa wniosek o azyl w Niemczech w 2014 r. Po raz pierwszy prawie pół miliona ludzi więcej przy­bywa do Niemiec niż wyprowadza się z Niemiec w tym samym czasie.
Armin Weigel/dpa