Kamienie milowe

Polityka zagraniczna

1957

Rozpoczyna się europejski ­proces pojednania. Na mocy traktatów rzymskich Belgia, Niemcy, Francja, Włochy, ­Luksemburg i Holandia zakła­dają Europejską Wspólnotę ­Gospodarczą (EWG).
picture-alliance/dpa

1979

Europejczycy wspólnie idą do urn wyborczych. Po raz pierwszy posłowie obradującego w Strasburgu i Brukseli Parlamentu Europejskiego zostaną wybrani bezpośrednio. Do tej pory delegowani byli przez parlamenty narodowe.
DB Rehm/dpa

1993

Pojednanie Europy staje się ­odczuwalne dla obywateli. ­
W luksemburskim mieście Schengen Niemcy, Francja i państwa ­Beneluksu znoszą wewnętrzne kontrole graniczne. Kolejne państwa przyłączają się.
Romain Fellens/dpa

2002

Europa ustala własną walutę. Najpierw w dwunastu krajach UE ­zostaje wprowadzony euro w gotówce; w formie bezgotówkowej istnieje on już od 1999 r. Siedzibą nowoutworzonego Europejskiego Banku Centralnego jest Frankfurt.
Stephanie Pilick/dpa

2004

W dniu 1. maja do UE przystępuje Estonia, Łotwa, Litwa, Polska, Czechy, Słowacja, Słowenia, ­Węgry oraz Malta i Cypr. Trzy ­lata później dołączają Bułgaria i Rumunia; w 2013 roku ­Chorwacja.
epa CTK Volfik/dpa

2009

UE występuje razem na arenie światowej. Na mocy Traktatu ­Lizbońskiego UE ustanawia urząd Wysokiego Przedstawiciela ds. zagranicznych i polityki bezpieczeństwa. Powstaje Europejska Służba Działań Zewnętrznych (ESDZ).
epa Crawley/dpa