Kamienie milowe

Zwrot energetyczny

1976

Ministerstwo badań nauk. po­dej­muje decyzję o budowie wielkiej turbiny wiatrowej o wys. 100 m w Niemczech Pn. Pierwszy eksperyment z wykorzystaniem energii wiatru kończy się niepowodzeniem. W 1988 r. „Growian” zostaje zburzony.
Wulf Pfeiffer/dpa

1987

Na terenie polderu im. Cesarza Wilhelma u zachodniego wybrzeża Szlezwika-Holsztynu uruchomiony zostaje pierwszy niemiecki park wiatrowy. Odtąd 32 turbiny wiatrowe zamieniają północny wiatr na prąd elektryczny.
Carsten Rehder/dpa

1991

Ustawa o zasilaniu sieci elektrycznej nakłada na przedsiębiorstwa energetyczne obowiązek odbioru energii elektrycznej pochodzącej z odnawialnych procesów przemiany oraz zapłaty za nią według ustalonych stawek.
Nestor Bachmann/dpa

2000

Wchodzi w życie ustawa o odnawialnych źródłach energii. Gwarantuje się w niej m.in. priorytetowe traktowanie prądu ze źródeł odnawialnych w zasilaniu sieci elektrycznej i przyłączeniu do niej. Ustawa ta staje się kamieniem milowym.
Nestor Bachmann/dpa

2011

Po katastrofie reaktora w Fukushimie gabinet uchwala strategię w dziedzinie polityki energetycznej. Jej celem jest stopniowa rezygnacja z energii jądrowej do roku 2022 oraz zapewnienie przyjaznego dla środowiska zapatrzenia w energię.
Armin Weigel

2017

Niemiecki przemysł samocho­dowy coraz więcej inwestuje w elektromobilność. Do 2020 r. na badania i rozwój przeznaczy się 40 mld euro. Liczba modeli pojazdów elektrycznych potroi się wzrastając z 30 do 100.
Norbert Schmidt/dpa