Aktorzy i instrumenty

Jan Woitas/dpa
Więcej informacji w skrótowym przeglądzie na temat gospodarki i innowacji, do tego odsyłacze.

Federalny Związek Przemysłu Niemieckiego

reprezentuje interesy ponad 100 000 przedsiębiorstw przemysłowych. Posiada rozwiniętą sieć kontaktów na wszystkich ważnych rynkach oraz w organizacjach międzynarodowych.

bdi.eu

Niemieckie Izby Handlowe za Granicą

Niemieckie Izby Handlowe za Granicą (AHK), delegacje i przedstawiciele gospodarki niemieckiej tworzą sieć składającą się z 130 placówek w 90 krajach.

ahk.de

Niemieckie placówki dyplomatyczne za granicą

Oprócz instytucji AHK i GTAI na całym świecie znajdują się 227 ambasady i konsulaty niemieckie, tworząc trzeci filar promocji niemieckiej gospodarki za granicą.

auswaertiges-amt.de

Niemieckie Zrzeszenie Izb 
Przemysłowo-Handlowych

Niemieckie Zrzeszenie Izb Przemysłowo-Handlowych (DIHK) jest organizacją dachową, skupiającą 80 niemieckich Izb Przemysłowo-Handlowych. Do izb tych należy 3,6 miliona przedsiębiorstw przemysłowych.

dihk.de

Niemiecki Instytut Badań nad Gospodarką

w Berlinie jest największym spośród licznych ­niemieckich instytutów analiz gospodarczych.

diw.de

Towarzystwo Handlu Zagranicznego 
i Promocji Inwestycji

Towarzystwo Handlu Zagranicznego i Promocji ­Inwestycji (GTAI) jest instytucją wspierania gospodarki Republiki Federalnej Niemiec. Ma ponad 50 placówek na całym świecie i wspiera przedsiębiorstwa niemieckie w prowadzeniu interesów za granicą, a także zachęca do prowadzenia działalności gospodarczej w Niemczech i służy zagranicznym firmom, które chcą robić interesy w Niemczech.

gtai.de

Rada ds. Zrównoważonego Rozwoju

Do zadań Rady ds. Zrównoważonego Rozwoju, ­powołanej przez Rząd Federalny, należy opracowywanie programów wdrażania narodowej strategii zrównoważonego rozwoju.

nachhaltigkeitsrat.de

Related content