Aktorzy i instrumenty

Angelika Warmuth/dpa
Więcej informacji w krótkim zarysie dot. środowiska, klimatu i zwrotu energetycznego wraz z dalszymi odsyłaczami.

Federalny Urząd ds. Środowiska

Urząd ten, podlegający Federalnemu Ministerstwu Środowiska, wspiera rząd federalny swoją naukową wiedzą fachową. Jest odpowiedzialny za wprowadzanie w życie przepisów ustaw dotyczących środowiska, na przykład przy dopuszczaniu do obrotu chemikaliów, leków i środków ochrony roślin, jak również za informowanie opinii publicznej na temat ochrony środowiska.

umweltbundesamt.de

Niemiecka Agencja Energetyczna

Agencja ta jest specjalistycznym centrum w dziedzinie efektywności energetycznej, odnawialnych źródeł energii i systemów energetycznych. Wspiera ona wprowadzanie w życie założeń zwrotu energetycznego i działa na rzecz możliwie jak najbardziej efektywnego, bezpiecznego, taniego i nieszkodliwego dla klimatu wytwarzania i wykorzystania energii.

dena.de

Agora – Zwrot Energetyczny

Think tank „Agora Energiewende“ określa się jako forum ds. dialogu z twórcami i uczestnikami polityki energetycznej.

agora-energiewende.org

Poczdamski Instytut Badań nad 
Skutkami Zmiany Klimatu

Instytut ten zajmuje się badaniem istotnych ­zagadnień w zakresie globalnych zmian, oddzia­ływania klimatu i zrównoważonego rozwoju.

pik-potsdam.de

Niemiecka Agencja ds. Współpracy ­Międzynarodowej

Agencja jest przedsiębiorstwem federalnym, które działa na całym świecie. Wspiera ona rząd federalny w realizacji jego celów w zakresie polityki rozwojowej. Agencja prowadzi działalność doradczą dla ­krajów rozwijających się i krajów o wschodzących gospodarkach w kwestiach ochrony klimatu, jak również sprawiedliwego i zrównoważonego korzystania z zasobów wody.

giz.de

Federalny Urząd Ochrony Przyrody

W zakres kompetencji Urzędu Federalnego wchodzi krajowa i międzynarodowa ochrona przyrody. Na swoich stronach internetowych zamieszcza on dobre mapy obszarów chronionych.

bfn.de

Related content