Polityka prywatności

Korzystanie przez użytkownika z dowolnej strony serwisu publikacji "Niemcy w świetle faktów i liczb" oraz każdy download dowolnego pliku będą rejestrowane w protokole. Ewaluacja tych danych nie będzie wykorzystywana do identyfikacji użytkownika. Zastrzega się możliwość ewaluacji danych dla celów statystycznych bez podawania danych osobowych.

Każdy download plików będzie rejestrowany. Wpis będzie obejmować następujące dane:

- komputer użytkownika (adres IP lub nazwa domeny) 
- nazwisko użytkownika, jeżeli musiał on swoje dane zautoryzować (na stronach zabezpieczonych hasłem) 
- data i godzina 
- pierwsza linijka złożonego zapytania 
- status 
- przesłane bajty 
- z jakiej strony nastąpiło przekierowanie (Referrer) 
- z jakiej przeglądarki wysłano zapytanie (user agent) 

Gromadzenie danych odbywa się ze względu na ochronę danych oraz w celu zapewnienia stabilności i bezpieczeństwa działania naszego systemu.

Dane osobowe i ujawnianie podmiotom trzecim

Oprócz danych dostępu dane osobowe będą przez nas dodatkowo gromadzone tylko wtedy, gdy podadzą nam je Państwo dobrowolnie. Dane osobowe będą wykorzystywane tylko w zakresie niezbędnym i tylko w celu, na który wyrazili Państwo zgodę lub który jest prawnie dopuszczalny.

Wszystkie dane są przechowywane tylko na szczególnie dobrze zabezpieczonych serwerach. Dostęp do nich ma tylko niewiele osób, którzy posiadają szczególne uprawnienia a ich zadaniem jes obsługa techniczna, handlowa lub redakcyjna serwerów. Ujawnianie danych podmiotom trzecim nie ma miejsca, w szczególności nie prowadzi się sprzedaży, dzierżawy lub wymiany danych.

Tylko w przypadkach, kiedy Państwo chcą skorzystać z usług, których wykonanie zlecamy naszym podwykonawcom lub innym osobom działającym w naszym imieniu, dla których dane te są konieczne, przekazujemy im owe dane w wymaganym zakresie.

W takim wypadku zobowiązujemy naszych partnerów do poufnego obchodzenia się z danymi zgodnie z przepisami ustawowymi i do niezwłocznego usunięcia danych, jak tylko nie będą już więcej potrzebne. Prosimy jednak o wyrozumiałość, że nie mamy możliwości w pełni nadzorować przestrzegania tych zasad, tak że za ewentualne naruszenie polityki prywatności przez naszych partnerów nie ponosimy odpowiedzialności.

Pliki cookies

Niektóre z naszych stron mogą wykorzystywać zapisane przez nas pliki Cookies i inne technologie. Pozwala nam to skuteczniej dostosować się do Twoich indywidualnych potrzeb, kiedy odwiedzisz nas następnym razem. Pliki Cookies możesz kontrolować dokonując w swojej przeglądarce internetowej odpowiednich ustawień, tak by informowała Cię o otrzymaniu pliku Cookie i dawała możliwość odmowy jego odbioru. W przeglądarce internetowej istnieje zasadniczo możliwość deaktywowania plików Cookie. Może to jednak poskutkować niewłaściwym funkcjonowaniem stron.

 

Copyright © Frankfurter Societäts-Medien GmbH 2016