Prekursor polityki klimatycznej

Energia wiatru i słońca to w Niemczech najważniejsze i najbardziej opłacalne źródła energii odnawialnej
Energia wiatru i słońca to w Niemczech najważniejsze i najbardziej opłacalne źródła energii odnawialnej picture-alliance/Keystone
Niemcy są w skali międzynarodowej prekursorem w zakresie ochrony klimatu i pionierem w dziedzinie rozszerzania wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Proces odchodzenia od energii atomowej już się rozpoczął.

XXI wiek uważany jest za „wiek środowiska“. Oznacza to, że to najbliższe dziesięciolecia zadecydują o tym, jak bardzo zmienią się naturalne warunki życia przyszłych pokoleń na Ziemi. Za główne zagrożenie uważa się przede wszystkim przyspieszone tempo zmiany klimatu. W Niemczech ochrona środowiska i klimatu zajmują od dawna poczesne miejsce. Niemcy są w skali międzynarodowej prekursorem ochrony klimatu i pionierem w dziedzinie rozszerzania wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

dpa/Reinhardt

Wraz z przebudową sektora energetycznego, określaną jako zwrot energetyczny, Niemcy pozostawiają za sobą erę kopalnych i jądrowych źródeł energii i wkraczają na drogę zrównoważonego wykorzystania energii w przyszłości. Obejmuje to m. in. stopniową rezygnację z energii atomowej do 2022 roku. Ponadto do 2020 roku Niemcy chcą obniżyć emisję CO2 w porówna­niu z rokiem 1990 o 40 proc.; dąży się nawet do osiągnięcia co najmniej 80 proc. do 2050 roku. Do końca 2014 roku osiągnięto redukcję emisji o 27 proc.

Także w skali globalnej rząd federalny prowadzi aktywne działania na rzecz ochrony środowiska, współpracy w kwestiach energetycznych oraz przyjaznego dla klimatu rozwoju. Niemcy są siłą napędową w UE, która od Szczytu Ziemi ONZ w Rio de Janeiro w 1992 roku działa w charakterze prekursora międzynarodowej polityki klimatycznej. UE wspiera ograniczanie globalnego ocieplenia do maks. 2°C. By cel ten osiągnąć, trzeba zmniejszyć emisje CO2 w krajach uprzemysłowionych o 80–95 proc. W ramach przewodnictwa Niemiec na szczycie G7 w 2015 roku wiodące kraje przemysłowe postanowiły w przyspieszonym tempie zakończyć korzystanie z kopalnych źródeł energii. Na przestrzeni stulecia ma zostać osiągnięta całkowita dekarbonizacja. Sekretariat ONZ, który czuwa nad realizacją ­Ramowej Konwencji w sprawie Zmiany Klimatu, ma swoją siedzibę w mieście federalnym Bonn.

Zdrowe środowisko – czyste powietrze, czyste zasoby wodne, zróżnicowana przyroda – to warunek wysokiej jakości życia. Ochrona środowiska jest od 1994 roku zagwarantowana jako cel państwowy w Ustawie Zasadniczej. Wskaźniki jakości powietrza i wody od lat wykazują wyraźną poprawę. Dużemu zmniejszeniu uległa emisja substancji szkodliwych, takich jak dwutlenek siarki i tlenki azotu – m. in. dzięki wprowadzeniu filtrów w elektrowniach węglowych i katalizatorach samochodowych. Odczuwalnie spadło także zużycie wody pitnej na głowę mieszkańca – z ponad 140 l dziennie w szczytowym okresie do ok. 120 l.

Niemcy realizują strategię łączenia wzrostu go­spodarczego z ochroną środowiska w myśl zasad zrównoważonego gospodarowania. Centralnymi instrumentami regulacji w tym zakresie są – oprócz rozszerzania wykorzystania odnawialnych źródeł energii – podnoszenie efektywności ­wykorzystania energii i zasobów naturalnych, jak również inteligentne korzystanie z surowców ­odnawialnych. Jest to strategia przynosząca podwójny zysk. Z jednej strony zmniejsza się bowiem zanieczyszczenie środowiska i klimatu, z drugiej zaś ­powstają nowe dziedziny działalności gospodarczej i miejsca pracy.

Related content