Różnorodna partycypacja

Instrumenty demokracji bezpośredniej takie jak plebiscyty są częściej stosowane na płaszczyźnie samorządowe
Instrumenty demokracji bezpośredniej takie jak plebiscyty są częściej stosowane na płaszczyźnie samorządowe David Baltzer/Zenit/laif
Zaangażowanie w partiach jest klasycznym sposobem udziału w kształtowaniu życia społecznego, wielu młodych ludzi korzysta z możliwości partycypacji w ugrupowaniach obywatelskich.

Partie polityczne zajmują centralną i uprzywilejowaną pozycję w systemie politycznym Republiki Federalnej Niemiec. Artykuł 21 Ustawy Zasadniczej stanowi, że „partie współdziałają przy kształtowaniu woli politycznej narodu“. Z tym wiąże się zobowiązanie do ­demokracji wewnątrzpartyjnej: przewodniczący, gremia i kandydaci są wybierani na zjazdach partii w głosowaniu tajnym przez ­delegatów, wybranych uprzednio przez zwykłych członków. W celu wzmocnienia demokracji wewnątrzpartyjnej partie polityczne przeprowadzały ostatnio wśród swoich członków ankiety bezpośrednie na decydujące tematy. Głosowanie członków SPD nad umową koalicyjną w 2013 r. zadecydowało o utworzeniu wspólnego rządu federalnego wraz z CDU, CSU. Partie pozostają zasadniczo formami wyrazu życia społecznego, jakkolwiek tracą siłę spajania. Partie CDU, CSU i SPD mają razem około miliona członków – biorąc jednak pod uwagę, że uprawnionych do głosowania jest 62 milionów ludzi, to liczba ta stanowi jedynie 1,7 procent ogółu wyborców. Również frekwencja wyborcza tendencyjnie spada. Udział w wyborach w latach 1970. i 1980. był regularnie wysoki (91,1 procent w 1972 r.), podczas gdy w latach 2009 i 2013 tylko 70,8 i odpowiednio 71,5 procent uprawnionych poszło do urn wyborczych.

picture alliance/ZB

Młodzi ludzie chętniej korzystają z możliwości partycypacji w ramach inicjatyw obywatelskich lub organizacji pozarządowych. Również media społecznościowe stają się coraz ważniejszymi platformami wypowiedzi i działania. Obywatele uczestniczą w procesie politycznym także za pośrednictwem instru­mentów demokracji bezpośredniej takich jak referenda. W krajach związkowych i na płaszczyźnie samorządowej w przeszłości coraz częściej stosowano i korzystano z możliwości demokracji bezpośredniej.

Related content