Armed Conflict Survey 2015

Liczba ofiar wojen w minionych latach wyraźnie wzrosła. Tak informuje ­Międzynarodowy Instytut Studiów Strategicznych (IISS) w Londynie. ­Liczba ­zabitych w wyniku wojen wzrosła z 56 000 w 2008 roku do 180 000 w 2014 roku, pomimo że zamiast 63 odnotowano jeszcze tylko 42 konflikty zbrojne. Po raz pierwszy od zakończenia II ­wojny światowej w 2013 roku ponad 50 milionów ludzi na całym świecie stało się uchodźcami.